Åstramningar i sjukförsäkringen föreslås - Funktionsrätt Sverige kritiska

2024-04-04

Funktionsrätt Sverige ställer sig kritiska till de hårdare regler i sjukförsäkringen som en ny offentlig utredning föreslår. "Vi baxnar när vi hör vad som föreslås", säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Nicklas Mårtensson.

Regeringen tillsatte för två år sedan en utredning i syfte att utvärdera reformerna som infördes i sjukförsäkringen 2021-2022. Nu är utredningen klar och dess förslag är lämnade till regeringen.

Nicklas Mårtensson kommenterar å Funktionsrätt Sveriges vägnar:
– Vi baxnar när vi hör vad som föreslås. Vi har till exempel svårt att tro att det är regeringens önskan att ta oss tillbaka till en ordning där sjuka människor prövades mot fiktiva arbeten, jobb som inte finns på arbetsmarknaden.

I utredningen föreslås att ett flertal av lättnaderna som infördes i sjukförsäkringen 2021-2022 nu ska tas bort. Exempelvis föreslås att prövningen av den försäkrades arbetsförmåga ska återgå till att prövas utan att befintliga yrkesgrupper på arbetsmarknaden behöver anges. Ett annat förslag är att ta bort de utökade möjligheterna att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan från 180 dagar till 360. 

Regeringens utredare föreslår att flera av de lättnader som infördes i sjukförsäkringen för ett par år sedan tas bort. Utredaren vill bland annat att  prövningen av den försäkrades arbetsförmåga återgår till att prövas utan att existerande yrkesgrupper på arbetsmarknaden behöver anges.

– Självklart vill vi att människor som kan arbeta också ska göra det, men receptet är inte att i förtid tvinga ut människor från försäkringen utan att ha fått en chans att rehabilitera sig klart. Blir utredningens förslag verklighet är vi tillbaka till ett regelverk som förde människor med rejäla kliv mot utanförskap, i stället för närmare arbete och som fick helt orimliga följder för människor som haft oturen att drabbas av sjukdom, konstaterar Nicklas Mårtensson.

Länk till hela nyheten hos Funktionsrätt Sverige.

Sidan redigerades senast: 2024-04-04