ILCO-fonden

ILCO-fonden finns som stöd för ILCO:s verksamhet med bidrag till forskning, verksamhetsutveckling och spridning av idéer. Genom ILCO-fonden kan du söka stipendium till forskning med mera.

Genom ILCO-fonden kan du söka stipendium till bland annat
  • Till forskning samt utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg till gagn för personer som stomiopererats eller har andra funktionsförändringar i tarmkanalen eller urinvägarna.
  • Till utveckling av verksamhet för barn och ungdomar som stomiopererats eller har andra funktionsförändringar i tarmkanalen eller urinvägarna.
  • Till enskild person eller länsförening för utveckling och spridning av ILCO-förbundets idéer.
  • Medel ur fondens kapital kan sökas till riksomfattande förbundsprojekt för utveckling av ILCO:s verksamhet. Sådant projekt ska ej ingå som del i förbundets ordinarie verksamhet.

Ansökan till ILCO-fonden kan ske löpande. En utförlig redogörelse bifogas på hur stipendiet ska användas. Stipendiet får inte utnyttjas för annan verksamhet. Slutrapport ska insändas till förbundsstyrelsen.

Ansökan måste göras på ansökningsformulär som du laddar ner här. 

Här kan du ladda ner statuterna för ILCO-fonden.

Du kan också stödja ILCO-fonden med en gåva eller att du ger en gåva i samband med någons bortgång. Då stödjer du också ILCO-fonden. Du gör det enkelt på sidan Betala enkelt Swish och PayPal.

Sidan redigerades senast: 2024-03-04