Tidigare projekt

Här sammanställer vi projekt som ILCO tidigare varit delaktiga i/genomfört. Denna sammanställning är under bearbetning.

Barn- och familjeprojektet

Ett projekt som genomfördes med medel från Arvsfonden. Det var treårigt och efter att projektet genomförts ingår nu barn- och familjeverksamheten i ILCO:s ordinarie verksamhet. 

Den verksamheten handlar bland annat om våra populära familjedagar, varje år under Kristi Himmelsfärdshelgen, där familjer med barn inom våra diagnosområden deltar. Då arrangeras föreläsningar i olika ämnen inom vårt område och vi har fritidsledare som tar hand om barnen och deras syskon för olika aktiviteter, allt efter dagsformen på barnen. Mycket lek och spring blir det också. Läs mer på ILCO:s familjedagar. 

Varje år vecka 26 arrangerar ILCO barn- och tonårsläger med bad, sol och utflykter. På lägret växer självkänslan och självförtroendet i takt med att barnen lär sig mer om sina diagnoser och att själva klara och sköta medicinering, lavemang eller stomi. Läs mer om det på ILCO:s läger.

IBD-projektet för tonåringar

Även det ett treårigt projekt som genomfördes med medel från Allmänna Arvsfonden. Det vände sig till tonåringar med inflammatoriska tarmsjukdomar och var ett samarbetsprojekt med Mag- och tarmförbundet. 

En viktig del var framtagande av ett skriftligt material och en informationsfilm. Informationsmaterialet
"Har du IBD? Det har vi med" utarbetades under projektets gång där ungdomarna själva kunde påverka och prägla innehållet. 

IBD-filmen med samma namn finns att beställa på DVD från ILCOs och Mag- och tarmförbundets kanslier. info@ilco.nu  eller info@magotarm.se 

Stöd- och rådgivningsverksamheten

Det är vårt senaste projekt som avslutades 2019. Det är en stöd- och rådgivningsverksamhet där besökaren ringer upp ett bestämt telefonnummer, som du hittar på vår sida om stöd och rådgivning
När du har talat in på telefonsvararen kommer du att bli uppringd av en person från vår stödverksamhet och du kan tala om ditt ärende helt anonymt. 

 

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket TLV Pilotprojekt i samarbete med Tandvårds- och            läkemedelsförmånsverket TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fattar beslut som i hög grad påverkar patienter och brukare och det finns därför ett stort värde i att fördjupa samverkan med patienter inom olika områden för att öka kunskapen och förståelsen för patienters behov och utmaningar.

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet och TLV har under flera år haft en kontinuerlig dialog kring stomiprodukter i läkemedelsförmånerna. Under hösten 2017 enades organisationerna om att fördjupa samverkan ytterligare. Syftet var både att utforska nya möjligheter att tillvarata patienters erfarenheter i TLV:s arbete och att få en ökad förståelse för kvalitet utifrån stomiopererades perspektiv. Målet med arbetet var att prova nya former för samverkan.
Här kan du ladda ner Rapporten: Vad innebär kvalitet för stomiopererade?

 

Almedalsveckan

Under flera år har ILCO deltagit med egna arrangemang samt tillsammans med Nätverket mot cancer.

Sidan redigerades senast: 2023-10-06