Barn- och tonårsläger

Varje år vecka 26 arrangerar ILCO sommarläger med bad, sol och utflykter. På lägret växer självkänslan och självförtroendet i takt med att barnen lär sig mer om sina diagnoser och att själva klara och sköta medicinering, lavemang eller stomi. Kursgård kan variera från år till år.

Nu kan du anmäla dig till årets läger!

Lägret kommer som vanligt att gå av stapeln under vecka 26, närmare bestämt 24-30 juni på natursköna Missmyra! Anmälningstalongen hittas här nedanför, välkomna!

Information om anmälan och avgifter m.m.

ILCO:s Barn- och tonårsläger arrangeras för barn 12–18 år som är medlemmar i förbundet. För den som inte är medlem i ILCO finns det möjlighet att anmäla sig som medlem i samband med anmälan till Barn- och tonårslägret.

Alla som uppfyller våra kriterier är varmt välkomna och genom att fylla i bifogad anmälningsblankett har du också godkänt de villkor som gäller för att delta.

Anmälan anses som komplett när du i samband med att du skickar in anmälningsblanketten betalar in startavgiften på 200 kronor per deltagare. Denna summa gäller för dig som redan är medlem.

För den som inte är medlem är startavgiften 450 kronor per deltagare. Då blir du också i samband med det medlem i ILCO Tarm-uro-och stomiförbundet.

Startavgiften betalas in till bankgiro 5131–9697 och ange ”Barn & Tonår2024” och namnet på deltagaren. Det går även swisha på 1236021935, glöm inte ange ”Barn & Tonår2024” och namnet på deltagaren. Startavgiften ska ha inkommit senast fyra dagar efter att anmälan skickats in, annars stryks anmälan.  Vi kommer skicka ut en faktura på själva lägeravgiften.

Sista dag för anmälan är den 24 maj 2024, därefter tar vi inte emot några fler anmälningar.

Viktigt att veta är att startavgiften inte kommer att återbetalas vid eventuell avbokning eller om slutbetalningen inte är genomförd senast den 1 juni.

ILCO Tarm-uro- och stomiförbundets Barn- och tonårsläger bekostas till största del av sökta bidrag, fonder och stiftelser. Dessa täcker dock aldrig hela kostnaden för lägren, därav betalas en deltagaravgift.

  • Avgiften för medlem är 1500: - exkl anmälningsavgiften.

Anmälan är bindande och slutbetalning av deltagaravgift ska vara ILCO-förbundet tillhanda senast 1 juni 2024. Finns inte slutbetalning på ILCO:s konto denna dag är du inte berättigad att delta.

Eftersom Barn- och tonårslägret är subventionerat är du skyldig att meddela ILCO-förbundet om du har sökt och fått anslag till deltagaravgiften från annat håll.

Reseersättning utgår inte till årets Barn- och tonårsläger.

Avbokningsregler

  • Vid avbokning med dokumenterat skäl (läkarintyg) senast dagen innan lägerstart återbetalas hela avgiften exklusive startavgiften
  • Vid avbokning av annat skäl senare än 14 dagar innan lägerstart återbetalas 25 procent av deltagaravgiften exklusive startavgiften
  • Vid avbokning av annat skäl 7 dagar eller senare före lägret återbetalas 0 kronor

Viktiga datum

  • Sista anmälningsdag 24 maj 2024
  • Slutbetalningen ska finnas hos ILCO 1 juni 2024
  • Sista avbokningsdagen för att få tillbaka hela avgiften exklusive anmälningsavgiften är den 1 juni

Övrigt
ILCO:s medlemsförsäkring gäller under dagarna.
Har ni frågor kontakta Carina Alm
carina.alm@ilco.nu eller 073 955 14 22

Anmälningsformulär barn- och tonårslägret 2024

Sidan redigerades senast: 2024-04-02