Mer aktuellt inom ILCO

Kolorektalcancerrapporten

ILCO har i samarbete med läkemedelsföretaget Amgen tagit fram en kolorektalcancerrapport. Rapporten fokuserar på förutsättningarna för och behovet av bred och tidig biomarkörstestning vid tarmcancer, dels utifrån nuvarande situationen - dels utifrån tarmcancerdrabbades egna upplevelser. Rapporten är dels riktad till beslutsfattare och vårdprofessionen, dels till dig som har egen erfarenhet av diagnosen, eller är intresserad av att lära dig mer om ämnet.

Intervju med Ingvar Mellerby

Ingvar Mellerby är nyinvald ledamot i ILCO:s förbundsstyrelse. Därutöver är han även aktiv i föreningen Sinoba, som ILCO kommer att samarbeta med framöver.

Fatigue: Mer än bara trötthet

Barn är olika men ändå lika

ILCO skriver i tidningen Barnhälsa om vikten att prata öppet om sjukdomar och missbildningar som påverkar tarmkanal och/eller urinvägar - för barnens skull.

Erika Grund om livet med stomi

För 32-åriga Erika Grund blev stomin en viktig vändpunkt i resan med kronisk magtarmsjukdom. Idag driver hon en blogg där hon delar med sig av sin vardag – något som hon hoppas ska underlätta för andra på liknande resor.

Ny enkät om tarmcancer

Med anledning av den stundande tarmcancermånaden lanserar vi nu en enkät, vars resultat vi kommer att använda under mars för att uppmärksamma Sveriges tredje vanligaste cancerform. Enkäten är helt anonym och riktar sig till dig som har eller har haft tjock- eller ändtarmscancer. Vill dela med dig av dina erfarenheter? Klicka i så fall på länken nedan för att komma direkt till enkäten!

Vad är IBD?

Vad är inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)? Vilka är symtomen? Vilka olika IBD-sjukdomar finns det? Hur behandlas de och hur funkar livet med IBD? Dessa frågor - och fler- besvaras av sjuksköterskan Susanna Jäghult i den här föreläsningen.

Tack 2023!

Säkerställ tillgången till stomisjuksköterskor

ILCO skriver i debatt på Dagens Medicin om behovet av att säkerställa tillgången på stomisjuksköterskor och stomiprodukter. Läs vår artikel här.

Rapport från stomidagen 2023

Webbinarium om tarmsvikt

I samband med internationella HPN-dagen den 15 oktober, anordnar ILCO i samarbete med Takeda ett webbinarium om tarmsvikt! I webbinariet möts patient och profession i ett samtal om behandling, vård, forskning och om livet med diagnosen. Från och med 18:00 den 15/10 kan du se webbinariet här nedanför.

Tips från uroterapeuten: Att tänka på vid urin- eller avföringsinkontinens

Det finns fortfarande ett stort stigma kring inkontinensbesvär, ett stigma vars konsekvenser sjuksköterskan och uroterapeuten Malin Hultbrant möter i sitt arbete dagligen. För att belysa ämnet, nå ut till fler och ta upp de frågor som så många inte vågar ställa, startade hon Instagramkontot @pinsammasidan. Här berättar hon om de insikter som kontot och yrkeslivet har gett henne kring inkontinens – samt delar med sig av sina bästa tips till dig som har besvär.

Webbinarium om livet med stomi

Välkommen på webbinarium om Min Vårdplan!

Den 12 september kl 17:00 bjuder RCC in till följande webbinarium: "Min vårdplan - så arbetar vi framåt för ökad delaktighet och trygghet i cancervården".

Rapport från Almedalen 2023

ILCO var på plats i Almedalen även detta år - här nedan kan du läsa vår rapport från veckan!

ILCO i Hälsoportalen om vikten av nationellt högspecialiserad vård för tarmsvikt

Vi skriver i senaste numret av Folkhälsa Sverige om betydelsen av nationellt högspecialiserad vård för tarmsvikt - ett viktigt steg mot ökad patientmedverkan och vårdjämlikhet.

Kunskapsunderlag om livet med stomi

Se sändningarna från Världscancerdagen 2023!

Den 4 februari varje år infaller världscancerdagen. ILCO är med i Nätverket mot cancer, som anordnar evenemang under världscancerdagen. Årets stora teman rörde bland annat precisionshälsa, cancerrehabilitering och tidig upptäckt. Här nedan kan du se samtliga sändningar i efterhand!

Se senaste Folkhälsodalen i efterhand

ILCO:s förbundsordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis deltog i senaste Folkhälsodalen som gick av stapeln den 9 November. Samtalet rörde vikten av cancerrehabilitering och hur cancerrehabilitering ser ut i Sverige idag. Här nedan kan du se sändningen i efterhand.

ILCO:s vice förbundsordförande i webbinarium om SWIBREG

ILCO:s vice förbundsordförande, Anne Carlsson, deltog nyligen i ett webbinarium om patientverktyget SWIBREG och om livet med inflammatorisk tarmsjukdom. Klicka på videon nedan för att se webbinariet i efterhand!

ILCO:s debattartikel om urinblåsecancervård

ILCO:s ordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis betonar i en debattartikel i Dagens Medicin vikten av en stärkt vård för urinblåsecancerpatienter. Läs debattartikeln här!

Intervju med ILCO Västra Götalands ordförande Eva Kindvall Vinkvist!

Månadens läns/region/lokalföreningsordförande är Eva Kindvall Vinkvist, ordförande i ILCO Västra Götaland. Här nedan kan du läsa en intervju med henne, där hon berättar om varför hon valde att engagera sig - samt om vad som är på gång i just ILCO Västra Götaland!

Intervju med ILCO Västmanlands ordförande Bjarne Runnström

Månadens läns/region/lokalföreningsordförande är Bjarne Runnström, ordförande i ILCO Västmanland. Här nedan kan du läsa en intervju med honom, där han berättar om varför han valde att engagera sig - samt om vad som är på gång i just ILCO Västmanland!

Rapport från Almedalen 2022

ILCO deltog i Almedalsveckan 2022! Här nedan hittar du vår sammanfattning av veckan och vårt deltagande.

Intervju med ILCO Norrbottens ordförande Åke Skoglind

Månadens läns/region/lokalföreningsordförande är Åke Skoglind, ordförande i ILCO Norrbotten. Här nedan kan du läsa en intervju med honom, där han berättar om varför han valde att engagera sig - samt om vad som är på gång i just ILCO Norrbotten!

Ny broschyr om urinavledning

Världs-IBD-Dagen 2022

Den 19 maj är det Världs-IBD-dagen. ILCO uppmärksammar detta genom att lyfta fram relevanta föreläsningar om IBD, i syfte att sprida kunskap och väcka intresse kring den här diagnosgrupperna. Föreläsningar hittar du här nedan - vi hoppas att du ska tycka de är givande!

webbinarium karolinska

ILCO:s förbundsordförande deltar i debatt om sjuk- och hälsovård

Vår förbundsordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis kommer att delta i en debatt om framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i region Västerbotten.

ILCO:s förbundsordförande i nytt patientråd

ILCO:s förbundsordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis, har tillsammans med representanter från andra patientorganisationer, blivit utsedd att representera Funktionsrätt Sverige i Patientrådet för Nya Terapier och Medicinsktekniska produkter (NT-rådet).

Kolorektalkirurgen Annika Sjövall tilldelas årets tarmcancerstipendium

Varje år under tarmcancermånaden delar ILCO ut ett tarmcancerstipendium till någon som på ett tydligt och markant sätt har förbättrat situationen för tarmcancerdrabbade, eller på annat sätt arbetat med tarmcancer. Årets mottagare är kolorektalkirurgen Annika Sjövall!

Kolrektalkirurgen Maria Hermanson får stipendium från ILCO-fonden

ILCO-fonden finns som stöd för ILCO:s verksamhet med bidrag till forskning, verksamhetsutveckling och spridning av idéer. Genom ILCO-fonden kan man söka stipendium bland annat till forskning som är till gagn för personer som stomiopererats, eller har andra funktionsförändringar i tarmkanalen eller urinvägarna.

Sidan redigerades senast: 2023-04-13