ILCO:s förbundsordförande deltar i debatt om sjuk- och hälsovård

Vår förbundsordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis kommer att delta i en debatt om framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i region Västerbotten.

Debatten går av stapeln den 16 juni kl. 12:45 och arrangeras av Lif Norr. De övriga deltagarna är politikerna Peter Olofsson (S), Nicklas Sandström (M) och Jenny Olsson (ordförande i Vårdförbundet Västerbotten).


Foto: Lif.se

Under flera år har fokus för Region Västerbotten legat på att dels tillvarata digitaliseringens möjligheter, dels utveckla en personcentrerad vård präglad av nya innovationer och behandlingar. Frågorna som ställs är: Hur ser framtiden ut? Hur kan man säkra god tillgänglighet, kompetensförsörjning, rätt antal vårdplatser och en utvecklad primärvård?

Klicka här för att läsa mer om debatten, samt för att ta reda på hur du kan anmäla dig!

Sidan redigerades senast: 2022-05-12