Intervju med ILCO Västra Götalands ordförande Eva Kindvall Vinkvist!

Månadens läns/region/lokalföreningsordförande är Eva Kindvall Vinkvist, ordförande i ILCO Västra Götaland. Här nedan kan du läsa en intervju med henne, där hon berättar om varför hon valde att engagera sig - samt om vad som är på gång i just ILCO Västra Götaland!

Faktaruta

Ålder: 73 år.
Bor: Seglora utanför Borås.
Familj: Man, vuxna barn, fyra barnbarn.
fritid: Engagemang i ILCO, utflykter. Som ordförande i en bygdegårdsförening läggs en del fritid även där.

___________________________________________________________________________________

Eva Kindvall Vinkvist är ordförande i ILCO Västra Götaland och är sedan många år tillbaka aktiv inom ILCO.
- Borträknat ett uppehåll på kanske 6–8 år under nittiotalet, har jag varit engagerad i ILCO sedan 1977, berättar Eva.

Anledningen bakom engagemanget är hennes egen erfarenhet med stomi. Hon opererades som 28-åring efter att ha levt med Chrons sjukdom i många år. I samband med operationen och konvalescensen frågade läkaren ifall hon ville träffa någon som var stomiopererad sedan tidigare, vilket hon gärna ville. Mannen hon i och med det fick kontakt med, var redan aktiv i ILCO och genom samtalet med honom kunde hon få svar på många av de frågor hon hade kring livet med stomi.
- Det här var under sommaren 1977. Sedan fick jag reda på att ILCO i Älvsborgs län skulle ha möte under hösten och jag bestämde mig för att gå dit. Där fick jag träffa personer som levt med min diagnos i 10–20 år och av dem fick jag så mycket inspiration och kloka råd att jag kände att ILCO var en förening för mig!

Genom åren har Eva varit aktiv i ett antal olika roller inom föreningen/förbundet. Hon påpekar att det som varit mest givande med att vara engagerad dels är att kunna påverka, dels alla de människor hon fått möta.
- Det finns ett så härligt ”go” i ILCO, en framåtanda som gör det roligt att delta – att få träffa personer i liknande situationer som en själv och utbyta erfarenheter med dem är så värdefullt. Framför allt att kunna vara ett stöd för någon som inte mår så bra och visa att det går bra att leva med stomi.
Pandemin medförde dock många förändringar i föreningsaktiviteterna, något som nu äntligen kunnat startas upp mer och mer igen.

Vad har ni på gång i ILCO Västra Götaland nu under resten av 2022?
- Bland annat så har lokalföreningarna äntligen kommit igång med sina lunch- och caféträffar igen, vilket känns oerhört roligt. Just nu ligger också mycket av vårt fokus i Västra Götaland i stort, på att göra våra aktiviteter tillgängliga för så många av våra medlemsgrupper som möjligt. Vi kollar även på hur vi kan utveckla vår barn- och familjeverksamhet.
Utöver detta planeras det även för fullt inför stomidagen i oktober – likaså planeras fortsatt påverkansarbete kring stomiproduktupphandlingar i regionen, men det får vänta tills efter valet.
- Vi avvaktar valresultaten så vi vet hur vi ska lägga upp strategin efter det. Vi har dock börjat få kontakt med regionen så vi är hoppfulla på den fronten!
Det finns även ambitioner på att jobba mer gentemot de närliggande läns- och regionföreningar och hitta på aktiviteter även över länsgränserna. Det är med andra ord en händelserik höst på gång för ILCO Västra Götaland!

Klicka här för mer information om ILCO Västra Götaland.

Sidan redigerades senast: 2022-09-05