Rapport från stomidagen 2023

Från vänster: Charlotte Bygdemo Toytziaridis (ILCO:s ordförande), Matilda Ahdrian, Gunnel Brodin (ordförande ILCO Västerbotten)

Från vänster: ILCO:s förbundsordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis, Stomistipendiaten Matilda Ahdrian, ILCO Västerbottens ordförande Gunnel Brodin.

Rapport Stomidagen 2023

Årets Stomidag ägde rum i Umeå, på Hotell Björken. Utöver utdelande av 2023 års Stomistipendium och produktvisning från olika bandageföretag fanns även fyra föreläsare från professionen på plats.

Först ut var kolorektalkirurgen och docenten Martin Rutegård. Han berättade om aktuell forskning om anastomosläckage och stomier ur lokalt, nationellt såväl som internationellt perspektiv – en föreläsning som kommer att finnas här på hemsidan inom kort!

Efter Martin föreläste Mirjam Bergknut, kurator och legitimerad psykoterapeut. Hanteringsstrategier – en kronisk sjukdom får en att inse att man inte längre är odödlig, så hette hennes föreläsning, som bland annat berörde hur anhöriga kan stötta och finnas där.

När Mirjam och Martin hade talat färdigt var det dags för lunch, varefter professor Karin Strigård föreläste om när, var och hur det blir stomibehandling. Hon tog även upp forskning kring stomibråck – bland annat att man genom annat operationssätt skulle kunna undvika framtida bråckbildning.

Dagens sista föreläsare var dietisten Emma Nisukangas, som pratade om tarmhälsa och bra mat – bokstavligen matnyttig information som lade till ytterligare ett intressant perspektiv till de andra föreläsningarnas ämnen. Helt fantastiskt att vi fick fyra personer ur professionen att föreläsa en och samma lördag – för det är vi oerhört tacksamma.

Programmet avslutades med att Stomistipendiet 2023 delades ut. Årets mottagare är bloggaren, poddaren och Instagrammaren Matilda Ahdrian fanns på plats för att ta emot stipendiet, som delades ut med följande motivering:

Matilda har under lång tid delat med sig av sin vardag med stomi i sociala medier. Genom att vara öppen med stomilivet o­ffentligt och berätta om allt vad det kan innebära, har hon kunnat inspirera och stötta flertalet personer runtom i landet - både de som själva har stomi och de som är anhöriga till någon med stomi. Att skapa rum för samtal och gemenskap kring stomier är ett viktigt steg i att bryta stigmat såväl som öka kunskapsnivån i samhället. För sina viktiga insatser i detta tilldelas därför Matilda Ahdrian stomistipeniet 2023.

Under eftermiddagskaffet summerade vi tillsammans med flera besökare Stomidagen som otroligt intressant och lärorik. Tusen tack till alla er som kom förbi och gjorde dagen så bra som den blev – likaså stort tack till alla föreläsare och utställare. Och sist men inte minst: tack till Matilda, som genom att offentligt berätta om livet med stomi gör skillnad i det lilla så väl som i det stora!

Å genomförandegruppens vägnar
Charlotte Bygdemo Toytziaridis

Sidan redigerades senast: 2023-10-16