Tack 2023!

Nu när 2024 nalkas blickar vi tillbaka på det gånga året, fyllda av insikter och inspiration.

Under 2023 har vi fortsatt att sträva efter att vara en patientförening att räkna med på den hälso- och sjukvårdspolitiska kartan. Vi har lanserat debattartiklar, skrivit brev till beslutsfattare runtom i landet och funnits på plats i dialogforum, på panelsamtal och event där frågor som rör våra medlemsgrupper diskuterats.

Vi märker att patientperspektivet blir i allt högre utsträckning implementeras i beslutsprocesser bland offentliga aktörer. Ett minst sagt behövligt steg i rätt riktning. I relation till detta har vi under året också tydligt sett vilken skillnad det gör.

Samtidigt som många framsteg gjorts, finns det otroligt mycket arbete kvar. Beklagligt ofta hör vi från våra medlemmar och från andra inom funkisrörelsen om resurs-, läkemedels- och hjälpmedelsbrister. Här har 2023 inte varit ett undantag. Många av våra medlemmar använder sig dessutom av läkemedel och hjälpmedel som inte har några ersättningsprodukter. Bristande information och transparens kring det här från företag, myndigheter och offentliga aktörer försvårar detta än mer. Under 2024 kommer ILCO att fortsätta bevaka såna här situationer och göra det vi kan för att säkerställa att våra medlemsgruppers frågor besvaras.

Vår förbundsordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis summerar:
- Vi har under 2023 upplevt att vården och andra offentliga aktörer efterfrågar alltmer patientrepresentation. Detta tycker jag är mycket positivt men baksidan av myntet är att man fortfarande inte löst ersättningsfrågan. I och med att inkomstförlust inte ersätts, består representationen främst av de som har annan ersättning än lön – vilket snävar åt vilka som kan bli patientrepresentanter.

Det är alltjämt lika viktigt att vår kompentens om våra sjukdomar och funktionsförändringar delges professionen – att man skall räkna oss som en resurs.

Då statsbidragen inte höjts på många år ser jag att vi också måste utveckla vår samverkan med andra patientföreningar. Civilsamhället är som starkast när vi arbetar tillsammans. För att nå våra gemensamma mål behöver vi därför också samarbeta mer.

Stort tack till alla er medlemmar som ger oss input genom att delta i evenemang, svara på enkäter eller kontakta oss! Stort tack också till våra fantastiska våra region-, läns- och lokalföreningar som på lokal och regional nivå organiserar, engagerar och stöttar. I år har även ett antal er firat 50 år, vilket varit väldigt roligt att uppleva och uppmärksamma. Ert mångåriga engagemang inspirerar och ger ny kraft!

Jag ser fram emot ett 2024 där ILCO på ett handlingskraftigt sätt kan visa att vi bedriver medlemsverksamhet och finns på den intressepolitiska arena på sätt som gör skillnad.

Sidan redigerades senast: 2023-12-22