Rapport från Almedalen 2022

ILCO deltog i Almedalsveckan 2022! Här nedan hittar du vår sammanfattning av veckan och vårt deltagande.

Sammanfattning från vår ordförande

För ILCO-förbundet blev det en fullspäckad Almedalsvecka. Vi hade ett bra panelsamtal om urinbåsecancer som vi arrangerade tillsammans med Pfizer och Merck och som kommer att gå se i efterhand. Utöver panelsamtalet besökte eller deltog jag ett antal seminarier varav flera berörde frågor kring precisionsmedicin och vårdtillgänglighet. Vårdköer och regionala skillnader i vårdkvalitet var återkommande diskussionspunkter, likaså teknologins roll i att lösa nutidens och framtidens hälso- och sjukvårdsutmaningar. Tankar jag tar med mig från Almedalsveckan rör bland annat på vilket sätt vi som patientförening kan föra frågorna framåt, exempelvis hur vi kan arbeta för att gensekvensering kan användas för att få till målinriktad behandling på kolorektalcancer. Min förhoppning är att alla vi som deltog i Almedalen ser till att omvandla de idéer och tankar som uppkom under veckans gång i praktik, så att vi kommer framåt. Till sist vill jag även lyfta Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare hos Sveriges Kommuner och Regioner, som miste livet under onsdagen till följd av ett våldsbrott. Ing-Marie var ovärderlig i det nationella arbetet med psykiatri, social omsorg och psykisk ohälsa. Hon var engagerad, kunnig och driven och hennes insatser och arbete får vi aldrig glömma. Att ett sådant dåd skedde mitt under Almedalsveckan är även en påminnelse om demokratins skörhet, om vikten av att lyssna och att stå upp för jämlikheten, om vikten av att finnas där för varandra. Mina tankar går till Ing-Maries nära och kära.

Charlotte Bygdemo Toytziaridis

Film från panelsamtalet om urinblåsecancer

Rapport om urinblåsecancer

Som ett led i ILCO:s samarbete med Merck och Pfizer kring urinblåsecancer, har vi tagit fram en rapport som visar hur läget ser ut för urinblåsecancervården i Sverige idag. Klicka här för att ta del av rapporten!

Sidan redigerades senast: 2023-07-10