Kolrektalkirurgen Maria Hermanson får stipendium från ILCO-fonden

ILCO-fonden finns som stöd för ILCO:s verksamhet med bidrag till forskning, verksamhetsutveckling och spridning av idéer. Genom ILCO-fonden kan man söka stipendium bland annat till forskning som är till gagn för personer som stomiopererats, eller har andra funktionsförändringar i tarmkanalen eller urinvägarna.

Någon som tilldelats stipendium från ILCO-fonden nyligen är kolorektalkirurgen Maria Hermanson. ILCO har pratat med henne för att höra mer om vad stipendiet kommer att användas till.

– Vid operation med borttagande av tjocktarmen får patienten oftast en stomi. I denna studie vill vi undersöka hur stor andel av dessa patienter som senare får en rekonstruktion, dvs blir opererade igen för att koppla ihop tarmen och då ta bort stomin, berättar Maria Hermanson.

De patienter som inkluderas i studien är opererade i Västra Götalands-regionen. Målet är att se huruvida det är någon skillnad om man som patient tillhör ett läns- eller ett universitetssjukhus. Man kommer också att undersöka huruvida ålder, kön och diagnos spelar roll samt studera komplikationer och vad som kan bidra till dessa.

Faktaruta
Namn: Maria Hermanson
Ålder: 38 år
Arbetar: kolorektalkirurg med inriktning mot inflammatorisk tarmsjukdom på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra.
Familj: Maken Jesper och barnen Valdemar och Elsa.
Fritid: Sjunger och är ute i naturen. Bakar gärna – helst praliner.

Varför valde du att studera just detta område?
– En pilotstudie har utförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, där man har sett att det är större andel män som rekonstrueras jämfört med kvinnor. Rekonstruktionsgraden är också högre på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra än i resten av landet. Dessa resultat gör det intressant att titta på hela regionen för att få ett större antal patienter och då utröna om vi har en jämlik vård gällande patienter som har fått tjocktarmen bortopererad, svarar Maria Hermanson.

Maria berättar att hon särskilt ser fram emot att få veta vilka patienter som rekonstrueras och vilka som drabbas av komplikationer. Detta för att om möjligt på ett bättre sätt kunna selektera vilka patienter som kan vara aktuella för operationen. På så sätt är förhoppningen att patienter som får sin tjocktarm bortopererad ska få så god livskvalitet som möjligt.

Hur känns det att ha blivit tilldelad detta stipendium?
– Jag är hedrad och glad över detta stipendium som möjliggör att studera denna patientgrupp. Vi kommer genom det att få en bild av vad vi behöver jobba mer med i regionen, för att vården ska bli jämlik och för att så många som möjligt ska bli erbjudna operation med rekonstruktion.

 

Sidan redigerades senast: 2022-03-04