Kunskapsunderlag om livet med stomi

Kunskapsunderlag om livet med stomi

Vi har varit med och tagit fram ett kunskapsunderlag om livet med stomi. Detta kunskapsunderlag är resultatet av ett initiativ kring stomivårdens utveckling. Initiativet är taget av oss tillsammans med SSKR (Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad), Nätverket mot cancer och Swedish Medtech. Underlaget beskriver hur svensk hälso- och sjukvård kan förbättras avseende omvårdnad och stöd för personer med stomi. Underlaget baseras på fyra rundabordssamtal med beslutsfattare, experter och patientföreträdare som genomfördes under 2022.

Klicka här för att läsa underlaget.

Sidan redigerades senast: 2023-07-13