ILCO:s debattartikel om urinblåsecancervård

ILCO:s ordförande Charlotte Bygdemo Toytziaridis betonar i en debattartikel i Dagens Medicin vikten av en stärkt vård för urinblåsecancerpatienter. Läs debattartikeln här!

"Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. 2020 upptäcktes enligt Socialstyrelsen närmare 3 400 nya fall, varav cirka 25 procent gällde kvinnor och 75 procent män. Nästan samtliga som drabbas är 60 år eller äldre. Som för många andra cancersjukdomar är tidig upptäckt och behandling avgörande för att de som insjuknar ska ha så god livskvalitet och goda överlevnadschanser som möjligt. Ett snabbt agerande i sjukdomsförloppet är också samhällsekonomiskt lönsamt.

I dag finns två viktiga nationella mål för vården av urinblåsecancer för att åstadkomma så tidig upptäckt och behandling som möjligt för alla som insjuknar. Det ena handlar om att minst 70 procent av alla som misstänks ha denna cancerform ska utredas med så kallade standardiserade vårdförlopp, SVF. Det andra målet handlar om att 80 procent av patienterna ska få sin första behandling inom de ledtider som gäller för SVF."  

Klicka här för att läsa debattartikeln i sin helhet på dagensmedicin.se.

Fakta i debattartikeln har hämtats från Reform Societys rapport "Så kan vården vid urinblåsecancer bli bättre".

Sidan redigerades senast: 2022-09-15