2023

Om livet med stomi

I det här webbinariet föreläser ILCO:s förbundsstyrelseledamot Carina Alm och Lena Wistmar som är sjuksköterska och stomiterapeut. Carina berättar om sina egna erfarenheter och Lena berättar om stomiliv från ett professionsperspektiv. Webbinariet är ett samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer och riktar sig till dig som är drabbad, närstående, vårdpersonal och till dig som har ett intresse i dessa frågor.

Föreläsningar från stomidagen 2023

Varje år anordnar ILCO till Stomidagen ett evenemang med syfte att sprida kunskap om och uppmärksamma stomister och livet med stomi. 2023 års stomidag hölls i Umeå och på programmet fanns bland annat ett antal föreläsningar. Här nedan kan du se de föreläsningar som spelades in.

Föreläsning 1: Aktuell forskning om anastomosläckage och stomier: Umeå, Sverige och internationellt

Kolorektalkirurg Martin Rutegård berättar här om aktuell forskning om anastomosläckage och stomier ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Föreläsning 2: Hanteringsstrategier för ur ett patient- och närståendeperspektiv

I den här föreläsningen ger leg. psykoterapeuten och kuratorn Mirjam Bergknut tips till patienter och anhöriga, kring hur man kan hantera sjukdomsbesked, tiden under behandling, såväl som livet efteråt. Hon ger även handfasta råd kring hur man kan få ut det mesta av möten med vården.

Webbinarium om tarmsvikt

I samband med internationella HPN-dagen den 15 oktober, anordnade ILCO i samarbete med Takeda ett webbinarium om tarmsvikt. I webbinariet möts patient och profession i ett samtal om behandling, vård, forskning och om livet med diagnosen. 

Hur når man sina medlemmar med information om sex och lust?

Den 27 april deltog vi i en sändning där vi tillsammans med Bröstcancerförbundet och Psoriasisförbundet diskuterade frågan ovan. Sändningen var slutledet i vårt projekt om sex och samlevnad i relation till funktionsförändringar/kronisk sjukdom i tarmkanal och/eller urinvägar. 

 

Sidan redigerades senast: 2023-11-29