IBD ökar risken för stroke

2023-06-19

Forskare från Örebro universitet och Karolinska Institutet har i en rikstäckande svensk studie sett ett samband mellan IBD och ökad risk för stroke.

Studien konstaterar att förekomsten av stroke ligger på 32,6 per 10 000 personår för de med IBD jämfört med 27,7 dito för de utan. Personår syftar här på antalet personer i studien och den tidsperiod varje person bidragit med till studien. 

När forskarna tog in andra faktorer såsom hjärtsjukdom, fetma och högt blodtryck i sin analys, fann de att personer med IBD löpte en 13% högre risk för stroke än personer utan IBD. Den förhöjda risken kvarstod även 25 år efter IBD-diagnosen - något som motsvarar ett extra strokefall per 93 IBD-drabbade. 

Särskilt utmärkande var risken för så kallad ischemisk stroke, en risk som var märkbart förhöjd vid alla typer av inflammatorisk tarmsjukdom. 

– På grund av den ökade risken för stroke hos IBD-patienter kan screening för och hantering av kända riskfaktorer för stroke vara mer brådskande hos IBD-patienter i syfte att förebygga dödliga hjärt-kärlkomplikationer, konstaterar studiens försteförfattare Jiangwei Sun, som är postdoktor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

Jonas F Ludvigsson, studiens sisteförfattare, är professor vid Karolinska Institutet och barnläkare vid Örebro universitetssjukhus. Han tillägger att fynden "belyser behovet av klinisk vaksamhet gällande den långsiktiga överrisken för cerebrovaskulära händelser hos IBD-patienter". 

Läs hela artikeln på Neurologi i Sverige här.

Sidan redigerades senast: 2023-06-19