”Utan data kan vi inte veta om vården är jämlik”

2023-05-05

Carl-Henrik Sundin, ordförande i Blåscancerförbundet, och Truls Gårdmark, överläkare och urolog vid Danderyds sjukhus, skriver debatt i Dagens Medicin. Anledningen är behovet av en rikstäckande registrering i kvalitetsregistret INCA, gällande användningen av immunterapier.

Här nedan följer ett stycke ur artikeln:

"En av de vanligaste cancerdiagnoserna i Sverige är urinblåsecancer. De senaste åren har nya behandlingar tillkommit och överlevnaden har ökat något. Men vården är ojämlik över landet och långa väntetider och bristande uppföljning drabbar patienterna.

Runt 3 300 svenskar får urinblåsecancer varje år, en siffra som ökat kontinuerligt sedan 1970-talet. Det gör den till den tredje vanligaste cancerdiagnosen för män och sjätte vanligaste för befolkningen i stort.

Trots att sjukdomen är så vanlig är blåscancer den cancerform som har sämst måluppfyllelse för ledtider inom det standardiserade vårdförloppet, SVF. Något både professionen och patientföreningen Blåscancerförbundet tidigare har kritiserat.

Om urinblåsecancer upptäcks i ett tidigt stadium finns goda chanser till kurativ behandling. En icke-muskelinvasiv tumör i urinblåsans slemhinna kan tas bort med TUR-B-operation. Enligt SVF ska en patient med misstänkt blåscancer utredas och få TUR-B inom 14 dagar. Endast 22 procent av patienterna får detta.

Cirka 700 personer per år har däremot någon typ av djupväxande urinblåsecancer vid diagnos, så kallad muskelinvasiv cancer, vilket kräver cystektomi där urinblåsan opereras bort. Enligt det standardiserade vårdförloppet ska patienten få operation inom 37 dagar, något som nästan ingen patient får i dagsläget – endast 1 procent.

Samtidigt finns enligt det nationella vårdprogrammet stark evidens för att fördröjd behandling försämrar överlevnaden vid muskelinvasiv urinblåsecancer. I väntan på operation finns risk att cancern sprider sig och de långa ledtiderna innebär även en onödig oro för patienterna."

Läs hela debattartikeln på Dagens Medicin här.

Sidan redigerades senast: 2023-05-05