Öronmärkta pengar för cancervård - mot regionernas vilja

2023-09-13

Regeringen avsätter ytterligare 1,5 miljarder kronor till cancervården under de närmsta åren, detta rapporterar bl.a. Expressen. I satsningen ingår öronmärkta pengar till regionerna, trots att regionerna bett om färre öronmärkta bidrag.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg (KD) framhäver att det är viktigt att de sjukvårdsregioner som får de öronmärkta pengarna, använder dem till "att förstärka arbetsmiljön för personalen, så att den orkar med jobbet, och till förebyggande arbete för en bättre folkhälsa och färre cancerfall."

Vid frågan om varför regeringen väljer att ge regionerna öronmärkta pengar, trots att regionerna hellre vill ha pengar de själva kan styra över, svarar Ankarberg:

– Vi kommer att återkomma med helheten kring sjukvården i budgeten i övrigt. Men cancerstrategin är jag övertygad om att den fungerar väl. Jag har hört få som riktar kritik mot den.

Regionerna har sedan tidigare bett om färre öronmärkta bidrag och istället fler generella. 

Länk till nyheten från Expressen.

Länk till inslag på Sveriges Radio om nyheten

Sidan redigerades senast: 2023-09-13