"Vårdtagarna får betala när regionerna sparar in på läkemedel"

2023-08-18

Sjukvårdens ekonomiska utsatthet leder till att det istället för de rekommenderade läkemedlen istället oftare används billigare "off label"-alternativ, detta skriver Inger Westborg (ögonspecialist Umeå universitet och Region Norrbotten), Thomas Magnusson (ordförande Diabetes Sverige) och Alexandra Charles von Hofsten (ordförande 1,6- och 2,6-miljonerklubben för kvinnors hälsa) i en debattartikel i Altinget.

Debattörerna menar att de billigare läkemedelsalternativen går ut över patienternas bästa och att åtgärderna, som går emot myndigheternas rekommendationer, orsakar en ojämlikhet i sjukvården: "Det får oss att undra vem som egentligen tar ett helhetsansvar för vad som på det stora hela blir bäst för patienterna."

Som exempel nämner de Region Norrbottens val att ersätta godkänd anti-VEGF-behandling  för patienter med de kroniska ögonsjukdomarna våt makuladegeneration (AMD) och diabetisk makulaödem (DME), med med billigare ”off label”-läkemedel:  "Detta trots Läkemedelsverkets generella uppfattning att läkemedel med godkänd indikation bör vara förstahandsval. För just dessa patienter kan bytet innebära dubbelt så många injektioner, vilka många upplever ett stort obehag vid, och flera resor till sjukhus."

Läs hela debattartikeln på Altinget.se här

Sidan redigerades senast: 2023-08-18