Cancerscreening på arbetstid kan rädda liv

2023-10-10

Tillsammans med fackförbund uppmanar nu Cancerfonden arbetsgivare att införa cancerscreening på betald arbetstid. Detta efter att en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Cancerfonden, visat att 1 av 8 förvärvsarbetare på grund av sitt jobb någon gång stått över att gå på undersökning efter kallelse till cancerscreening.

Tjock- och ändtarmscancer är ett av de tre cancerformer som i dagsläget ingår i de nationella screeningprogrammen för cancer. Trots att screeningprocessen är ett av de mest effektiva sätten för tidig upptäckt är det många som undviker att gå när de blir kallade till undersökning. Bland annat visar statistik att ca 3 av 10 kvinnor uteblir från cellprovtagning för livmoderhalscancer. 

Ulrika Årehed Kågström är generalsekreterare på cancerfonden. Hon berättar det utöver oro eller oförståelse för undersökningen, finns rent praktiska skäl bakom att vissa uteblir.

 Man kan behöva resa långt för att göra undersökningen eller så har man ett jobb där läkarbesök inte är möjliga utan att riskera att det påverkar lönen.

I den ovan nämnda Novus-undersökningen kom det fram att ca 60 procent av förvärvsarbetare uppger att de skulle vara mer benägna att genomföra en screeningprocess om den kunde göras under arbetstid. Nu uppmanar Cancerfonden tillsammans med fackförbunden Kommunal och Handels, arbetsgivare att låta sina anställda gå på screening under arbetstid. 

För Linda Palmetzhofer, ordförande i Handelsanställdas förbund, screening på arbetstid en jämlikhetsfråga för medlemmarna.

— Chansen att upptäcka och överleva cancer borde inte avgöras av ens möjlighet att ta ledigt från jobbet. Många av Handels medlemmar arbetar i yrken där man själv inte kan styra när man arbetar. Att fler arbetsgivare ger möjlighet att gå på screening under arbetstid vore därför mycket välkommet. Det kan vara livsavgörande för den enskilde och för företagen en investering i deras viktigaste resurs – medarbetarna, säger hon.

Länk till hela nyheten på Cancerfondens hemsida.

Sidan redigerades senast: 2023-10-10