Mer samordnad kommunikation krävs kring ärftlig cancerrisk

2023-01-20

En ny avhandling vid Umeå universitet visar att såväl patienter som allmänhet anser att hälso- och sjukvårdens roll i kommunikationen kring ärftlig cancerrisk behöver förtydligas.

Carolina Hawranek är doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper.
– Det var slående i arbetet med avhandlingen hur förvånade vissa blev av att höra hur det fungerar idag, att sjukvården faktiskt inte informerar släktingar om ärftlig cancerrisk, utan att det helt bygger på att man berättar inom familjen, säger berättar hon.

Om man bär på en förhöjd, ärftlig risk att få cancer, kan man i förebyggande syfte erbjudas undersökningar och andra cancerriskminskande åtgärder. Avhandlingen visar att problemet ligger i att nå ut till och erbjuda just sådana åtgärder till berörda personer.

– Att mer aktivt samarbeta med patienter kring hur riskinformation ska delas med släktingar, följa upp familjen som en integrerad del i cancergenetiska utredningar och erbjuda alternativa sätt att informera, är några möjliga sätt att utveckla detta kliniska område, säger Carolina Hawranek.

I avhandlingen visas det också att nio av tio svenskar vill få veta samt dela med sig av kunskap om ärftlig förhöjd risk för tjock- och ändtarmscancer inom familjen. Fyra av fem ansåg också att det är just hälso- och sjukvårdspersonal som är mest lämpad att informera om en sådan risk.

Avhandlingens resultat belyser att det saknas en länk i den sista delen av kommunikationskedjan mellan patient, vårdpersonal och släktningar. 

– Det vore önskvärt att standardisera vilka steg som ingår i processen och införa systematisk uppföljning av hur riskinformation nått ut. Det behöver inte stå i motsats till att anpassa informationens innehåll och tilltal till varje patients förutsättningar och varje familjs situation, konstaterar Carolina.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Sidan redigerades senast: 2023-01-20