Ny forskning visar: Cellskelettets sammansättning i slemhinnan i tjocktarmen förändras vid IBD

2023-02-24

Forskare i cellbiologi vid Åbo Akademi, har i samarbete med Åbo universitet och Åbo universitetssjukhus, observerat att sammansättningen av cellskelettet i tjocktarmens slemhinna förändras vid inflammatoriska tarmsjukdomar.

Förhoppningen är att resultaten i framtiden ska kunna främja utvecklingen av en ny tarmdiagnostik. 

Det cytoskeletala proteinet keratin 7 hittas inte i en frisk tarm. Enligt forskningsresultaten börjar detta protein dock framträda i tjocktarmens celler hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom. Då keratinhalterna i dessa celler vanligen är rätt höga, innebär upptäckten av keratin 7 att proteinet skulle kunna utgöra basen för en ny och relativ enkel IBD-markör.

– Keratinet hör till en grupp av strukturproteiner som är mycket vanliga på slemhinnornas ytor, såsom i tjocktarmen. Vi känner inte ännu till alla de biologiska roller de kan ha, men man vet att olika vävnader såsom tarmarna, huden och levern har mycket karakteristiska keratinprofiler. Det här utnyttjas redan särskilt inom cancerdiagnostiken. Än så länge är det inte känt vad som orsakar de observerade keratinförändringarna vid inflammatoriska tarmsjukdomar, säger FD Lauri Polari, huvudsaklig ansvarig för projektet i Toivolas forskningsgrupp. 

Läs hela nyheten från Medicinsk Access här.

Sidan redigerades senast: 2023-02-24