Strålbehandling kan ge kronisk inflammation i tarmen

2023-10-31

Låggradig kronisk inflammation i tarmens nedre del, kan finnas så länge som i upp till två decennier efter strålbehandling mot bäckenet, detta rapporterar Onkologisk tidskrift. Att tarmens tunna slemlager skadas av strålning, tros vara en av anledningarna bakom inflammationen.

Frisk vävnad kring eller i området som strålbehandlas påverkas av strålningen än idag, trots att behandlingarna numera har hög träffsäkerhet.

Forskare vid Göteborgs universitet har nu upptäckt att långvarig, låggradig inflammation kan uppstå vid strålbehandling mot nedre delen av buken.

Cecilia Bull är docent i cell- och molekylärbiologi vid Sahlgrenska Akademin. Hon har lett studien.

– Normalt skyddar två tunna slemliknande barriärer tjocktarmens vägg från kontakt med bakterier i avföringen, säger Cecilia.

Strålbehandling mot bäckenområdet påverkar slemlagren så att bakterier kommer i kontakt med celler i tarmytan. Denna kontakt tros vara en av orsakerna bakom att låggradig inflammation kan uppstå. 

Men att upptäcka inflammationen kan vara svårt. Cecilia Bull berättar att studien är den hittills mest djupodlande analys av tarmbiopsier från canceröverlevare som fått strålbehandling i bäckenområdet.

– genom att använda mycket känsliga metoder har vi kunnat se att inflammationen finns kvar efter många år och troligtvis blivit kronisk, konstaterar hon.

Det man däremot inte vet ännu det är huruvida inflammationen är orsaken till de tarmbesvär som patientgruppen kan utveckla.

– Milda symptom som inte påverkar livskvalitén är vanligt med dagens förfinade strålmetoder, men vi vet också att många fortfarande påverkas avsevärt av cancerbehandlingen, och att det finns ett mörkertal eftersom det kan vara känsligt att prata om problem med tarmen.

Länk till hela nyheten på Onkologisk tidskrift.

Sidan redigerades senast: 2023-11-02