Personer med IBD eller tarmsvikt kan få särskilt tandvårdsstöd.

2023-08-25

Har man IBD, såsom Crohns eller ulcerös kolit, löper man ökad risk för tand- och munrelaterade problem såsom infektioner och sår. För att förebygga detta samt minska kostnaderna, kan man vid IBD därför få ett särskilt tandvårdsbidrag. Bidraget kan även ges till de med tarmsvikt.

Särskilt tandvårdsbidrag är just det, ett särskilt bidrag som riktar sig till personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom löper ökad risk för försämrad tandhälsa. Däribland beviljas det till personer med IBD eller tarmsvikt.

För att beviljas bidraget behöver tandläkaren/tandhygienisten ha underlag som bekräftar att man uppfyller kraven, vilket innebär att man behöver läkarintyg. Man behöver också vara försäkrad i Sverige och vara 24 år eller äldre. Om tandläkarpersonalen därefter bedömer att man har rätt till det särskilda tandvårdsbidraget, dras summan av från ens räkning. 

Bidraget är 600 kronor per halvår och kan användas dels till förebyggande åtgärder (undersökning, tandrengöring) och till delbetalning för abonnemangstandvård. Det går också att dela upp. Däremot kan man inte spara bidraget halvår till halvår. 

  • immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling

  • muntorrhet till följd av långvarig läkemedelsbehandling

  • muntorrhet till följd av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen

  • Sjögrens syndrom

  • kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck

  • cystisk fibros

  • frätskador på tänderna på grund av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom

  • svårinställd diabetes

  • genomgår dialysbehandling

  • genomgått en organtransplantation.

Läs hela nyheten från NetDoktor.se här.

Sidan redigerades senast: 2023-08-25