Använda cellgifter som antibiotika? Forskning pågår

2023-09-26

Forskare vid Linköpings universitet hoppas kunna använda så kallade nukleosidanaloger, som bland annat används vid cancerbehandling, som alternativ till antibiotika. Detta för att kunna bekämpa antibiotikaresistenta bakterier.

Forskarna jobbar med att utveckla en metod för att kunna leverera starka läkemedelssubstanser på ett säkrare sätt, i hopp om att substanserna ska kunna behandla fler sjukdomstillstånd - däribland bakteriella sådana. 

– Det finns många läkemedelssubstanser som är mycket effektiva, men ger svåra biverkningar. Jag vill paketera sådana molekyler med vår metod så att de levereras specifikt till den plats i kroppen där bakterierna eller cancercellerna finns. Vi kan sänka dosen och ändå få god effekt just där den behövs, berättar Frank Hernandez, universitetslektor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi,vid Linköpings universitet.

Hernandez har tillsammans med sina kollegor på universitetet utvecklat en metod för att packetera nukleosidanaloger så att de kan levereras på ett säkrare sätt. Under resans gång har de genom studier gjort ett antal upptäckter, såsom att nukleaser (en typ av protein som finns i både djur och bakterier) har specifika "fingeravtryck" som kan användas för att känna igen olika bakterier. Trots att nukleaser skiljer sig åt bakterier och människor emellan, har de alla en sak gemensamt: de fungerar som biologiska saxar som klipper av dna i cellers arvsmassa.

Genom att utnyttja just den egenskapen har forskarna kunnat utveckla sin metod, ett system som de kallar för TOUCAN: Therapeutic OligonUCleotides Activated by Nucleases. 

Just nu är teamet aktuella med en studie som demonstrerar hur TOUCAN fungerar. I studien används systemet för att döda bakterier med nukleosidanalogen floxuridin - något som idag används för att bland annat behandla tjocktarmscancer. 

Baris Borsa, förste forskningsingenjör vid universitetet säger:

– Jag tror att TOUCAN-teknologin har stor potential att bli ett genombrott i behandlingen av infektionssjukdomar.

Länk till hela artikeln på expertsvar.se.

Sidan redigerades senast: 2023-09-26