Sammanfattning familjevistelse blåsexstrofi Ågrenska

2023-03-22

Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser, har publicerat en dokumentation om deras senaste familjevistelse med fokus blåsexstrofi.

Dokumentationen består till stor del av sammanfattningar av de föreläsningar som familjerna fick ta del av under familjevistelsen. Föreläsningarna berör ett antal olika ämnen, däribland stöd i samhället, uroterapi, livskvalitet och sexuell funktion. Ta del av dokumentationen genom att klicka här.

Sidan redigerades senast: 2023-03-23