IBD ökar risken för lymfom

2023-04-25

En ny studie visar att risken att drabbas av lymfkörtelcancer är något förhöjd vid inflammatorisk tarmsjukdom. På senare år har cancerformen ökat hos personer med Chrons.

Bakom studien är forskare från Karolinska Institutet (KI). Resultaten visade bland annat att risken för lymfom ökade hos personer som får moderna IBD-läkemedel, såväl som hos de som inte får det. Detta menar de visar på att ökningen kan bero på både sjukdomen i sig och på läkemedel. 

Jonas F Ludvigsson är överläkare och professor vid KI, tillika studiens sisteförfattare. Han betonar att risken att drabbas av lymfom är låg, trots forskningsfynden.

– Vi fann en ökad relativ risk för olika typer av lymfom vid både Crohns sjukdom och ulcerös kolit, men det är viktigt att poängtera att den absoluta risken för lymfom är mycket låg, konstaterar Jonas. 

Ola Olén är docent och överlekare vid KI, han berättar att studiens resultat visar på att sjukdomens inflammation såväl som dess behandling spelar roll. 

– Eftersom det pratas mycket om lymfomrisk vid användning av immunomodulerande behandling är det viktigt att klargöra att även sjukdomen och inflammationen i sig verkar driva lymfomutveckling. Man måste ta hänsyn till och diskutera detta när man sätter in moderna behandlingar där det kanske finns en oro för att behandlingarna ska öka risken för lymfom, konstaterar Ola.

Läs hela artikeln från Karolinska Institutet här.

Sidan redigerades senast: 2023-04-25