Ny rapport visar begränsningar i tillgänglighet och kvalitet inom urologisk vård

2023-02-24

En ny rapport framtagen av Regionala Cancercentrum (RCC) visar att begränsningarna ger negativa konsekvenser för patienter - bland annat gällande oro och livskvalitet. Rapporten visar att även sjukvården påverkas via bland annat ökad belastning.

— Det är första gången en omfattande genomlysning av detta slag görs inom urologiområdet, och den syftar till ett långsiktigt, nationellt utvecklingsarbete. Rapporten pekar ut såväl brister som möjliga åtgärder av dessa, för att förbättra vårdens kvalitet och tillgänglighet, berättar Ove Andrén, sjukvårdsregional SVF-samordnare vid RCC Norr.

Rapporten, vid namn Nationell genomlysning av urologi lyfter sex huvudsakliga områden:  kompetensförsörjning, förutsättningar, nivåstrukturering och uppdrag, organisation och arbetssätt, kunskapsstyrning samt andra specialiteter.

Bland de åtgärder som presenteras i rapporten hittas bland annat att införa specialistutbildning för urologisjuksköterskor. Man föreslår även en utökning av den urologiska öppenvården och utveckling av vårdprogram och vårdförlopp för benign urologi.

Lotta Renström Koskela är ordförande i Svensk Urologisk Förening, hon berättar:

— Många av de urologiska sjukdomarna är stora folksjukdomar och hundratusentals patienter söker urologisk sjukvård varje år. Rapporten visar på vårdområdets komplexitet. Det är viktigt att få med sig hela professionen i arbetet kring förändringar. Åtgärderna som presenteras i rapporten är en god utgångspunkt och en kraftsamling för arbetet framåt.

Läs mer om rapporten på RCC.se här.

Sidan redigerades senast: 2023-02-24