Nya framsteg för individanpassad ändtarmscancerbehandling

2023-06-15

Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, har genom analyser av tumörprover kommit ett steg närmre målet om individanpassad behandling vid ändtarmscancer.

Analyserna har gjort att kirurger och immunologer kunnat identifiera en biomarkör som skulle kunna bli ett nytt sätt att förutse vilka patientfall där strålning och cellgifter innan operation skulle göra mest nytta.

– Resultaten från vårt samarbete innebär att vi kommit en bit på väg mot att i en framtid kunna erbjuda en skräddarsydd behandling för ändtarmscancer, men vi behöver arbeta vidare med markören för att kunna validera den i en större population för att så småningom förhoppningsvis kunna föra in den i kliniken, berättar Eva Angenete, professor i kirurgi på Institutionen för kliniska vetenskaper. 

Totalt har tumörprover från 130 patienter utgjort grunden i studien, där totalt sex olika markörer undersöktes. Tumörprover från 130 patienter ligger till grund för den aktuella studien.

Azar Rezapour är doktorand på institutionen för biomedicin. Hon är försteförfattare till forskningsartikeln och har gjort en stor del av labbarbetet. 

– Jag är stolt över att vi kunnat identifiera en specifik biomarkör i tumörproverna. Vi har kunnat se att förhöjda nivåer som korrelerar med hög aktivitet i patientens immunceller, vilket innebär att de med stor sannolikhet kommer svara bra på förbehandlingen, konstaterar hon.

Klicka här för att läsa hela artikeln hos Göteborgs universitet.

Sidan redigerades senast: 2023-06-15