Många får avslag på ansökan om merkostnadsersättning

2023-04-04

Mellan 50-92% av de som ansöker om merkostnadsersättning nekas, detta rapporterar tidningen Syre.

Fram till 2019 kunde vuxna med funktionsnedsättning ansöka om handikappersättning för sina extra kostnader, och föräldrar med funktionsnedsatta barn kunde söka vårdbidrag. Detta stöd gjordes sedan om till merkostnadsersättning, en förändring det nyligen kom en första utvärdering av.

Utvärderingen visar att 50% av sökande vuxna nekas merkostnadsersättning. För föräldrar som söker å sina barns vägnar ligger motsvarande på hela 90%.

Maria Gustavson är handläggare på Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och är den som gjort rapporten.

– Det är en oerhört hög siffra. Det är klart det är problematiskt, säger Maria Gustavsson, som också påpekar att det är svårt för många att komma upp i minimumbeloppet för beviljad merkostnadsersättning.

Gränsen för att beviljas ersättningen ligger just nu på 13 125 kronor om året, vilket innebär att du måste bevisa att de extra kostnader som beror på din funktionsnedsättning (såsom taxiresor, mediciner eller stöd i hemmet) måste ligga över det beloppet. Gör de inte det, får du inte ersättning alls. 

Sedan merkostnadsersättningen infördes och ersatte de tidigare stöden, har andelen vuxna med merkostnadsersättning minskat från 62 000 personer till strax över 54 000 personer.

– Vi vet inte vad det beror på. Vi kan inte se om det har blivit svårare att bli beviljad, men det kan handla om att utformningen har ändrats, berättar Maria Gustavson.

Läs hela artikeln på tidningen Syre här.

Sidan redigerades senast: 2023-04-04