Forskningsrön: Urinprov kan avslöja blåscancer långt i förväg

2023-03-28

Genom att undersöka genetiska mutationer i urin går det att upptäcka blåscancer år innan symtom uppträder, detta visar en ny studie.

Urinprovet kunde genom identifiering av genmutationer förutsäga den vanligaste typen av blåscancer i upp till 12 år före diagnos.

- Perspektiven med urinprov är både att kunna upptäcka fler fall av blåscancer tidigare och att kunna rädda friska patienter från cystoskopier, konstaterar Florence Le Calvez-Kelm, ledande forskare för studien.

- Diagnostik av blåscancer bygger på dyra och invasiva procedurer som cystoskopi. Att ha ett enklare urintest som exakt kan diagnostisera och till och med förutsäga sannolikheten för cancer flera år i förväg kan hjälpa till att upptäcka fler cancerfall i ett tidigt skede och undvika onödiga cystoskopier hos friska patienter.

Studien pågick under en tioårsperiod och totalt deltog över 50 000 personer i testgruppen.

Klicka här för att läsa hela nyheten på Onkologisk tidskrift.

Sidan redigerades senast: 2023-03-28