Könsstympade kvinnor löper ökad risk för sfinkterskada vid förlossning

2023-03-10

En ny studie gjord på data från Medicinska födelseregistret visar att kvinnor med diagnosen könsstympning löper ökad risk för ringmuskelskador vid vaginal förlossning.

I studien jämfördes data från perioden 2014-2018, mellan kvinnor med diagnosen könsstympning och kvinnor utan diagnosen. Det man tittade på var förlossningsutfall i form av anal sfinkterruptur. 

Resultaten visar att kvinnor med diagnosen könsstympning löper en nästan tre gånger ökad risk för anal sfinkterruptur vid vaginal förlossning, jämfört med kvinnor utan diagnosen. 

Ännu är det inte konstaterat hur kvinnlig könsstympning ökar risken för den här typen av skada, men det finns teorier om att anatomiska förändringar kan vara en av orsakerna bakom. Vid en jämförande analys konstaterades att det kan finnas påverkande faktorer såsom strukturell diskriminering och språkbarriärer - även om könsstympningen fortsatt kvarstod som en risk i sig. 

Klicka här för att läsa hela artikeln.

Sidan redigerades senast: 2023-03-10