Delta i enkätundersökning om cancer, familjeliv och mående!

2023-01-30

På Uppsala Universitet pågår just nu forskningsprojektet "CONNECTED". Projektet vänder sig till personer som under de senaste fem åren drabbats av cancer och som har barn under 18 år.

Målet med enkätundersökningen är att: "få förbättrad kunskap om de praktiska, sociala och emotionella påfrestningar som en cancersjukdom kan innebära och därigenom också få insikt i vad för typ av emotionellt och praktiskt stöd som behövs." Alla svar kommer sedan att användas för att utveckla en psykosocial stödintervention som är tänkt att möta behoven av stöd. Ett led i studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar psykiskt mående, såväl som familjefunktion, föräldraskap och relationer hos vuxna med cancer i olika familjekonstellationer. 

Klicka här för mer information och för att komma till enkäten!

Enkäten tar ca 20-30 minuter att besvara.

Sidan redigerades senast: 2023-01-30