Statinbehandling kan skydda IBD-patienter mot tarmcancer

2023-09-01

Blodfettssänkande statiner verkar kunna skydda personer med ulcerös kolit mot att utveckla och avlida i tjock- och ändtarmscancer, detta enligt en ny studie från Karolinska Institutet.

Studiens försteförfattare Jiangwei Sun, forskare vid Karolinska Institutet, berättar:
– Även om det behövs fler studier för att bekräfta våra resultat så talar vår studie för att statiner kan förebygga tjock- och ändtarmscancer hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), som är en högriskgrupp för att utveckla denna cancerform.

Jiangwei Sun har tillsammans med kollegor jämfört över 10 000 IBD-patienter från runtom i Sverige i en observationsstudie. Hälften av dem påbörjade en behandling med någon statin, andra hälften gjorde inte det. När man sedan gjorde en uppföljning på patienterna kunde det konstaterat att 70 statinbehandlade och 90 icke statinbehandlade hade drabbats av tjock- och ändtarmscancer. Det kunde också konstateras att tarmcancerdödsfallen var färre bland de statinbehandlade - då 20 jämfört med 37. 

– Fler studier behövs för att fastställa om det finns ett orsakssamband, när i sjukdomsförloppet statinbehandling i så fall bör sättas in, lämplig dos och hur länge behandlingen behöver pågå för att göra nytta, konstaterar Sun.

Läs hela nyheten från Karolinska Institutet här.

Sidan redigerades senast: 2023-09-01