Ny studie: Djupa förlossningsskador kan leda till långvarit lidande

2023-02-23

En ny studie vid Göteborgs universitet visar att kvinnor som får skada vid ändtarmsöppningen under förlossning, kan få bestående problem som orsakar svårt lidande långt efter skadans uppkomst.

Studien som omfattar cirka 11 000 kvinnor som genomgått två vaginala förlossningar i Sverige under åren 1987-2000. Tidigare har konstaterats att risken för bland annat tarmläckage ökar efter en sfikterskada. Den nya studien har fokuserat dels på problemens svårighetsgrad, dels påverkan på livskvaliteten ett par decennier senare. Avföringsläckage, behov av inkontinensskydd och ett begränsat socialt liv står bland forskningsfynden. 

Ida Nilsson, som själv är anknuten till forskning inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, är förstaförfattare för studien.

– En sfinkterskada leder till avsevärt ökad risk för ofrivilligt tarmläckage senare i livet. Om skadan upprepar sig dubbleras risken för kvarstående tarmläckage. Även svårighetsgraden ökar, med högre frekvens av läckagetillfällen, allvarligare läckage och större påverkan på livskvaliteten, konstaterarIda.

Läs hela artikeln från Göteborgs universitet här

Sidan redigerades senast: 2023-02-23