Läkartidningen har intervjuat Victoria Throfast, chefsfarmaceut på E-hälsomyndigheten - den myndighet som ansvarar för högkostnadsdatabasen. Vid frågan om huruvida hon ser någon risk med att höjningen påverkar möjligheten för vissa att hämta ut sina läkemedel svarar hon:

– Vi har inte gjort den typen av analys utan tillhandahåller enbart de tekniska tjänsterna till apotek för att beräkna hur mycket var och en ska betala. Men det är klart att man förstår att en höjning kan påverka, vi känner alla till att det blir dyrare. Samtidigt blir det aldrig mer än 200 kronor utslaget på en tolvmånadersperiod.

Läs hela nyheten på Läkartidningen.se här.