Tidningen lyfter att flera viktiga områden inom de nationella vårdförloppen saknar fysioterapeuter. Cecilia Fridén, Fysioterapeuternas forsknings- och utbildningschef, uttrycker följande angående detta:
– Vi har påpekat vid flera tillfällen att man borde göra dem interprofessionella. Har man en styrgrupp som består av en profession är det svårt att veta var det behövs andra professioner. Vid tillsättning av de nationella arbetsgrupperna för olika diagnoser har det ofta fungerat bra ändå.

Cecilia Fridén påpekar även att fysioterapin behövs inom fler områden än de som direkt påverkar rörelseorganen.
– Men det finns ju flera andra områden där en sammansättning som är enprofessionell kanske inte lika självklart vet vad en fysioterapeut kan göra.

Cecilia menar att med att fysioterapin inte tas med i ett vårdförlopp, är att patienter kan gå miste om viktiga insatser - att fysioterapeuter riskerar att inte efterfrågas trots att de faktiskt behövs.