B-12 injektion inte längre tillgänglig inom läkemedelsförmånen

2023-07-06

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att inte godkänna den ansökta prishöjningen för Hydroxocobalamin Alternova (härefter benämnt som HY-A). Företaget som producerar HY-A, Orifarm Generics AB, har i sin tur meddelat att de vid avslag väljer att ta bort produkten från läkemedelsförmånen.

HY-A är en injektionsvätska som används vid B12-brist i de fall oral behandling inte anses tillräcklig. Det var det enda läkemedlet inom läkemedelsförmånerna som innehåller den verksamma substansen hydroxokobalamin.

I sin bedömning skriver TLV att det enligt dem inte heller finns något godkänt läkemedel inom förmånerna som kan användas som alternativ till HY-A.

Orifarm Generics AB motiverade sin ansökan om prishöjning bland annat med bristande lönsamhet ”på grund av ökade kostnader i kombination med att produkten har ett lågt AIP och minskad användning”. De nämner också att svenska kronans svaga ställning gentemot euron som en bidragande faktor till de ökade kostnaderna.

TLV angav i skälet till sitt beslut om att avslå prishöjningsansökan att ”företaget inte visat varför priset behöver höjas till den prisnivå som ansökan avser”. Enligt TLV skulle den ansökta prishöjningen, om den hade beviljats, resultera i att bruttovinsten för HY-A skulle vara högre än vad företaget motiverat.

TLV skriver att de vid en sammantagen bedömning anser att det inte finns skäl för prishöjningen, vilket är varför de avslår ansökan.

Orifarm Generics AB för har bekräftat för ILCO att HY-A sedan den 1 juli i år inte längre ingår i läkemedelsförmånen. De meddelar även att de kommer att fortsätta sälja HY-A utanför förmånen. Detta då just HY-A är det enda tillgängliga alternativet i Sverige av hydroxokobalamin med formulering injektionsvätska, lösning 1mg/ml.

Företaget berättar också att de har informerat alla apotekskedjor om att det nu gällande inköpsprisen för produkten är 369,50 kronor för apoteken. De understryker däremot om att de i sin tur inte styr över vilket pris som apoteken i sig sätter på produkten. Slutligen meddelar de att de beklagar att de inte kan hålla kvar HY-A inom förmånssystemet men att de ser det som ett nödvändigt beslut för tillfället.

 

Samtidigt som vi givetvis är lättade över att HY-A kommer att fortsätta finnas på landets apotek, tycker vi att det är beklagligt att det inte längre finns med i förmånssystemet. Många av våra medlemmar behöver dessa injektioner och att ta bort en produkt ur förmånen när alternativ inom den inte finns, är en besvikelse.

Sidan redigerades senast: 2023-07-07