Funktionsrätt Sverige lanserar patientföreträdarutbildning

2023-02-21

Funktionsrätt Sverige lanserar nu under februari Patientföreträdarutbildningen. Syftet med utbildningen är att vässa företrädarrollen och också möta den växande efterfrågan på patientperspektivet i vårdutvecklingen.

- Nu ser vi fram emot att beslutsfattare, myndigheter och vårdföreträdare tar ansvar från sitt håll, säger Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius.

Det finns idag en ökad efterfrågan på patientföreträdare inom ett antal områden. Patientperspektivet och patienterfarenheter är viktiga för vårdens utveckling och förbättring. 

Elisabeth Wallenius är glad åt att det finns en önskan om ett starkare företrädarskap inte enbart hos patientorganisationer.

- Vi ser även en utveckling där det förväntas att myndigheter och andra vårdföreträdare samverkar för att få in allas perspektiv, berättar hon.

Patientföreträdarutbildningen i fråga utvecklades av Funktionsrätt Sverige med förtroende av regeringen och stöd från Vinnova.

- Vi hoppas att patientföreträdarutbildningen ska bidra till att vi får fler och kunnigare patientföreträdare i hela landet. Nu ser vi fram emot att vårdföreträdare, myndigheter och beslutsfattare på alla nivåer, är beredda att tillsammans med oss utveckla arbetet med en mer personcentrerad och nära vård. Med starkare patientföreträdare kan vi gemensamt bygga en starkare vård för framtiden”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Sidan redigerades senast: 2023-02-21