Nyhetsarkiv

2020.11.28

Förbättra den skånska stomivården

Region Skånes rekommendationslista för stomipatienter är för begränsad jämfört med vad som gäller i övriga landet, menar ILCO Skåne.

2020.11.16

Tidig behandling för att ge patienter med IBD ett bättre liv

Mycket tyder på att inflammationen i mag-tarmkanalen uppstår flera år innan människor får besvär av IBD och att de redan då behöver starta en förebyggande behandling för att hålla sjukdomen tillbaka.

2020.11.05

”Vi vill delta i utvecklingen mot god och nära vård”

Ordförandena för flera patientorganisationer ser allvarligt på hur regioner och myndigheter väljer sina egna patientrepresentanter.

2020.08.24

Små partiklar i blodet avslöjar cancer i tidigt skede

Via små partiklar i blodet kan celler kommunicera med varandra på avstånd – både i friskt tillstånd och vid sjukdom. De kallas extracellulära vesiklar och partiklar, EVP – och forskning. Målet för forskning vid Linköoings universitet är att kunna använda dem som diagnosverktyg för att upptäcka cancer i ett tidigt skede.

2020.08.18

Antibiotika kopplat till ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom

Antibiotikakonsumtion, särskilt bredspektrum-antibiotika, kan vara associerat med en ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och dess undergrupper ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

2020.08.12

Ersta sjukhus har ett IBD-centrum

Ersta sjukhus har som ett av få sjukhus i Sverige ett IBD-centrum, där man specialiserar sig på inflammatoriska tarmsjukdomar. Ersta IBD-Centrum leds av gastroenterolog Erik Florwald och kirurgen Mattias Soop (bild). Mattias berättar här om hur teamet jobbar och hur man kan få hjälp.

2020.08.07

Varför har du riktat in din forskning på tarmcancer?

Tarmcancer är en mycket vanlig cancerform som drabbar nästan 7 000 personer i Sverige årligen och tyvärr fortfarande har en hög dödlighet. Detta är ett område där det verkligen går att göra nytta för patienterna.

2020.07.21

Vården behöver inga fler riktlinjer och ramverk

Om alla ska vänta på riktlinjer och uppdrag uppifrån uppstår den situation vi nu bevittnar, skriver Lars Jacobsson, professor emeritus, Umeå i Dagens Medicin Debatt.

2020.06.23

Kampen mot cancer - av Mediaplanet

"Jag har lärt mig att leva med min stomipåse". En av ILCO:s medlemmar har intervjuats av Mediaplanet i "Kampen mot cancer"

2020.06.02

Lovande för immunterapi i första linjen mot tarmcancer

Initial behandling med immuncheckpointhämmaren pembrolizumab bromsade förloppet för en liten undergrupp av spridd kolorektal cancer, jämfört med konventionell cytostatikabehandling. Det visar en ny studie som presenteras på årets virtuella Asco-möte skriver Dagens medicin 2020-05-29.

2020.05.29

Cancervärldens bortglömda sjukdom

Cancer i urinblåsan är lika vanligt som malignt melanom. Men de senaste tre decennierna har dödligheten varit oförändrat hög och behandlingen är densamma sedan 70-talet. Ändå går bara en ytterst liten del av forskningsanslagen till urinblåsecancer. Genom ett unikt samarbete vill man nu ta ny vetenskap om sjukdomen vidare till ­klinik.

Sidan redigerades senast: 2021-01-18