Vilka samarbetar vi med?

Att samarbeta med andra är viktigt. Då kan man bli starkare i sitt budskap. Att samarbete med organisationer som jobbar mot liknande mål som vi har, känns meningsfullt. Vi är stolta över att på olika sätt samarbeta med många av de som vi nämner här.

Nätverket mot cancer

En organisation med flera cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå, som arbetar för visionen ett samhälle fritt från cancer. En ledamot från ILCO:s förbundsstyrelse är ledamot i nätverket. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet. 

Nätverket mot cancer arbetar bland annat för:
  • att ökade resurser satsas på cancerförebyggande åtgärder
  • att få bort orättvisorna inom cancervården
  • att stärka patienternas ställning genom en patienträttighetslag.

I Nätverket mot cancer ingår: ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Blodcancerförbundet, Svenska Ödemförbundet, Palema, Njurcancerföreningen, Sarkomföreningen, Cancerkompisar.se och Barncancerfonden. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att vara med i nätverket.

Den 4:e februari varje år är det världscancerdag och den dagen anordnar Nätverket mot cancer alltid en informationsdag i Stockholm.
Läs mer om Världscancerdagen den 4 februari 2021

 

Varför en kampanj om att #vågasökavård?

Vi är alldeles för många som själva drabbats eller känner någon som fått sin cancer upptäckt alldeles för sent och som har avlidit eller blivit svårt sjuk. I slutändan blir detta mycket dyrt för samhället. Det räcker nu, låt inte fler människor bli svårt sjuka i cancer och kanske dö för att det inte kontaktar vården i tid av hänsyn eller rädsla för coronapandemin.

Det är viktigt att söka vård i tid. Rätt vård i rätt tid är en stor fråga som Nätverket driver.
Läs mer om Våga söka vård

Cancerfonden 

Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. ILCO-förbundet är en av de 28 och vår representant i styrelsen är Christina Christoffersson från Kronobergs länsförening.

ILCO i det nordiska och europeiska samarbetet

COPA Danmark, danska stomiförbundet.

NORILCO, norska stomiförbundet.

FINNILCO, finska stomiförbundet.

ISILCO, isländska stomiförbundet.

European Ostomy Association, europeiska stomiorganisationen

International Ostomy Association, internationella stomiorganisationen

Det här är Folkhälsodalen

Ett virus tvingade Almedalen att stänga. Det är tråkigt på alla sätt och vis, men ur ett perspektiv kanske bra. Covid-19 med dess samhälleliga biverkningar sätter fingret på och aktualiserar en av det svenska samhällets största utmaningar – Hur ska sjukvården kunna möta behoven hos alla som behöver den? Vi kände att det samtalet och den debatten måste fortsätta.

Därför öppnade vi en helt ny version av vår sjukvårdspolitiska mötesplats Folkhälsodalen. Inte i Visby. Utan i Stockholm. Och digitalt.

Precis som i Almedalen erbjöd Folkhälsodalen seminarier, workshops, rundabordssamtal. Och nu kan du se alla inspelningar här på Folkhälsodalen Play.

Anne Carlsson, Reformklubben

Andra länkar av intresse

Cancer Rehab Fonden  för dig med cancerdiagnos erbjuder fonden rehabilitering

Dagens Medicin, oberoende nyhetstjänst för hela sjukvården.

FASS. Här får du tillgång till Sveriges mest omfattande läkemedelsinformation och läkemedelsbranschens samlade kunskap och erfarenheter om sina produkter.

Forska Sverige för hälsa och välstånd. 

LIF, de forskande läkemedelsföretagen.

Socialstyrelsen

Sveriges kommuner och regioner

Ung cancer  finns för unga cancerberörda

Väntetider i vården   Landstingsförbundets lista över väntetider i olika vårdinrättningar

Sidan redigerades senast: 2021-01-28