Vilka samarbetar vi med?

Att samarbeta med andra är viktigt. Då blir man starkare i sitt budskap. Att samarbete med organisationer som arbetar mot liknande mål som vi har, känns meningsfullt. Vi är stolta över att på olika sätt samarbeta med Funktionsrätt Sverige, Nätverket mot Cancer, Folkhälsodalen och andra. ILCO-förbundet är också en av Cancerfondens 28 huvudmän.

Funktionsrätt Sverige logga

Nedanstående text är hämtat från Funktionsrätt Sveriges hemsida.

Vår vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Samlad kraft
Vi, Funktionsrätt Sverige, är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit oss samman för att agera med samlad kraft.

Politisk

Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.

Kompetens

Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

Oberoende

Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.

Medborgarrätt

Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen – flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning – tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin funktionsrätt, fullt ut.

ILCO-förbundet är en av de 46 medlemsorganisationerna i Funktionsrätt Sverige. ILCO har också medlemskap i de flesta av Funktionsrätts regionföreningar.

Läs mer om Funktionsrätt Sverige på deras hemsida.

Vi kommer att presentera ett urval av intressanta webbinarier, skrifter m.m. men är du intresserad så finns det mycket mer att läsa på deras hemsida.

Den 9 mars 2021

sändes ett webbinarium om Socialförsäkringen i samband med att de lanserade sin idéskrift "En socialförsäkring utan trygghet". 

Seminarium ”En socialförsäkring på fallrepet – vad behöver göras nu?” kan du se nedan på YouTube.

 

Funktionsrätt Sverige ordnade en länskonferens den 19 maj 2021.

Konferensen gästades också av tre externa föreläsare; Anders Blanck, Anna Nergårdh och Lisbeth Löpare Johansson.

Föreläsningarna spelades in och kan nu ses på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.

 

Nätverket mot cancer

En organisation med flera cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå, som arbetar för visionen ett samhälle fritt från cancer. En ledamot från ILCO:s förbundsstyrelse är ledamot i nätverket. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet. 

Nätverket mot cancer arbetar bland annat för:
  • att ökade resurser satsas på cancerförebyggande åtgärder
  • att få bort orättvisorna inom cancervården
  • att stärka patienternas ställning genom en patienträttighetslag.

I Nätverket mot cancer ingår: ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Blodcancerförbundet, Svenska Ödemförbundet, Palema, Njurcancerföreningen, Sarkomföreningen, Cancerkompisar.se och Barncancerfonden. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att vara med i nätverket.

Den 4:e februari varje år är det världscancerdag och den dagen anordnar Nätverket mot cancer alltid en informationsdag i Stockholm.
Läs i efterhand om Världscancerdagen den 4 februari 2021

 

Varför en kampanj om att #vågasökavård?

Vi är alldeles för många som själva drabbats eller känner någon som fått sin cancer upptäckt alldeles för sent och som har avlidit eller blivit svårt sjuk. I slutändan blir detta mycket dyrt för samhället. Det räcker nu, låt inte fler människor bli svårt sjuka i cancer och kanske dö för att det inte kontaktar vården i tid av hänsyn eller rädsla för coronapandemin.

Det är viktigt att söka vård i tid. Rätt vård i rätt tid är en stor fråga som Nätverket driver.
Läs mer om Våga söka vård

Immunterapi- nytt hopp för vägen framåt

Vår vision är ett samhälle fritt från cancer. Och ett samhälle där vi erbjuds samma möjlighet till bland
annat diagnostisering, behandling samt vård och omsorg.
Vi står inför många spännande vägval nu när tekniken ger större möjlighet till tidig upptäckt och nya
behandlingsformer kan ge ökad överlevnad.
Men hur får patienter tillgång till nya effektiva behandlingsalternativ? Detta är frågan som ställer allt på
sin spets eftersom allt inom cancer handlar om TID. Tidig upptäckt tillsammans med tidig behandling
ger den bästa förutsättningen för mer tid att leva.

Läs hela den nyligen publicerade broschyren från Nätverket om Immunterapi genom att klicka på bilden 

Immunterapi - Nytt hopp för vägen framåt

Cancerfondens logga

Kostråd under och efter cancerbehandling till patientorganisationerna

Just nu jobbar Cancerfonden lite extra med frågor om kost och cancer. De skulle därför behöva hjälp med en enkät som riktar sig till patienter kring deras upplevelser och erfarenheter gällande samtal om mat under och efter behandling. Genom enkäten hoppas de få en bättre förståelse utifrån ett patientperspektiv. Enkäten tar max 10 minuter att besvara, länken finns här nedan. 

Tacksamt om du vill hjälpa Cancerfonden med enkäten. Tack på förhand.

Enkäten

 

 

Cancerfondens logga 

Cancerfondens medlemmar är de 28 huvudmännen som representerar stora delar av organisations-Sverige. ILCO-förbundet är en av de 28 och vår representant i styrelsen är Christina Christoffersson från Kronobergs länsförening.

Lättläst om cancer

Om du klickar på länken Lättläst om cancer kommer du till Cancerfondens hemsida. Där kan du läsa om vad cancer är, hur man upptäcker cancer och tar bort cancer. Längst ner på sidan kan du välja olika språk om du vill. 

ILCO i det nordiska och europeiska samarbetet

COPA Danmark, danska stomiförbundet.

NORILCO, norska stomiförbundet.

FINNILCO, finska stomiförbundet.

ISILCO, isländska stomiförbundet.

European Ostomy Association, europeiska stomiorganisationen

International Ostomy Association, internationella stomiorganisationen

Folkhälsodalen

Den 6 december var årets sista arrangemang för Folkhälsodalen. Här nedan kan du nu i efterhand titta på föredraget om "Är patienter till nytta i hälso- och sjukvården eller är man bara ett ont måste?". 

National Institute for Health and Care Excellence, NICE (UK) har utarbetat en modell för hur patienter kan involveras i utvecklingsarbetet hos både läkemedelsbolag och vårdgivare. De resultat och nyttor man har konstaterat för både patienter, företag och vårdgivare är bland annat:
Det ger nya och bekräftar tidigare bevis och resultat, ger ökad trygghet, framhäver viktiga aspekter för patienten som företagen inte tidigare förstått, ger sammanhang, ökad livskvalitet, utvecklar ekonomiska modeller samt ger bevis som inte är tillgängliga från andra källor. Arbetar vi så här i Sverige? Kan detta vara något för oss att ta efter? Hur kan vi ta steg i denna riktning för att öka patientens involvering och inflytande i hälso- och sjukvårdens utveckling?

Medverkande:
Anna Åström, person med mag- och tarmsjukdom samt kommunikatör på ILCO, Tarm- uro och stomiförbundet
Lise Lidbäck, ordförande i Neuro
Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet
Pär Källmark, public affairs manager på Janssen

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society
Arrangör: Janssen

Fler föredrag från Folkhälsodalen den 6 december kan du ladda ner här. 

-------------------------------------------------------------------------------

Vilken tur att det finns en digital arena för alla viktiga frågor kring svensk hälso- och sjukvård, Folkhälsodalen.
Den 5-6 juli arrangerade vi ett digifysiskt möte mellan politiker, besluts­fattare och profession. Vi streamade live från våra lokaler på Kungsgatan 18. 

Nu kan du genom länken nedan se programpunkterna i efterhand.
Länken till  folkhalsodalen.se

Andra länkar av intresse

Cancer Rehab Fonden  för dig med cancerdiagnos erbjuder fonden rehabilitering

FASS. Här får du tillgång till Sveriges mest omfattande läkemedelsinformation och läkemedelsbranschens samlade kunskap och erfarenheter om sina produkter.

Forska Sverige för hälsa och välstånd. 

LIF, de forskande läkemedelsföretagen.

Socialstyrelsen

Sveriges kommuner och regioner

Ung cancer  finns för unga cancerberörda

Väntetider i vården   Landstingsförbundets lista över väntetider i olika vårdinrättningar

Sidan redigerades senast: 2021-12-30