SWIBREG

ILCO finns representerade i det nationella kvalitetsregistret (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) SWIBREG. Syftet med SWIBREG är att förbättra vården av- och öka kunskapen om inflammatorisk tarmsjukdom.

ILCO har en representant i SWIBREG:s styrgrupp och är därmed med och fattar beslut i styrgruppens ansvarsområden såsom utbildning och forskning.

Målet med SWIBREG är att registret ska:

  • "Utgöra ett stöd för bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Kunna synliggöra och väga viktiga parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Ge statistik på den lokala klinikens patientpopulation.
  • Via frågeformulär ge patienterna ett sätt att förmedla information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå."

Informationskväll om IBD

Den 2 februari 2022 anordnade SWIBREG en informationskväll om IBD för drabbade och anhöriga. Se informationskvällen i efterhand nedan!

Sidan redigerades senast: 2023-08-24