SWIBREG

ILCO finns representerade i det nationella kvalitetsregistret (Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry) SWIBREG. Syftet med SWIBREG är att förbättra vården av- och öka kunskapen om inflammatorisk tarmsjukdom.

Kommande webbinarium: Att leva ett bra liv med inflammatorisk tarmsjukdom

SWIBREG och Mediahuset bjuder in till ett kostnadsfritt möte på tema IBD. Mötet riktar sig till patienter, anhöriga samt sjukvårdspersonal med intresse för inflammatorisk tarmsjukdom.

Datum och tid: 11 oktober, kl.18.00-19.30

Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom kan ibland kännas svårt och jobbigt men det händer en hel del inom området, såväl nya behandlingar som medicinsk forskning går framåt.

SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att öka kunskap om och förbättra vården av personer med inflammatorisk tarmsjukdom bjuder in till ett digitalt informationsmöte öppet för alla och vi kommer att prata om:

  • Personcentrerat förhållningssätt - vad innebär det egentligen?
  • En organisation utifrån kunskapsstyrning och med patientrepresentation - hur fungerar det?
  • Nationellt vårdprogram och vårdförlopp - vad innebär det för patienten?
  • Hur kopplas detta till SWIBREG?

Föreläsare: Marie Andersson, Anne Carlsson, Susanna Jäghult, Marie Lindh & Hans Strid

För mer information samt anmälan, klicka här!

ILCO har en representant i SWIBREG:s styrgrupp och är därmed med och fattar beslut i styrgruppens ansvarsområden såsom utbildning och forskning.

Målet med SWIBREG är att registret ska:

  • "Utgöra ett stöd för bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Kunna synliggöra och väga viktiga parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Ge statistik på den lokala klinikens patientpopulation.
  • Via frågeformulär ge patienterna ett sätt att förmedla information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå."

Informationskväll om IBD

Den 2 februari 2022 anordnade SWIBREG en informationskväll om IBD för drabbade och anhöriga. Se informationskvällen i efterhand nedan!

Sidan redigerades senast: 2023-08-24