TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskyddet. Myndigheten bedriver också tillsyn, samt beslutar vilken tandvård som ska omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet.

TLV:s besluts- och ärendeområden gör det till en viktig myndighet för ILCO att vara engagerad i. Detta sker genom TLV:s regelbundna Dialogforum, som genomförs två gånger per år. Dialogforum är TLV:s samverkansforum med pensionärs- och patient-konsumentorganisationer. 

Tandpriskollen

Tandpriskollen är en webbaserad, oberoende prisjämförelsetjänsttjänst från TLV, där patienter kan jämföra priser på olika behandlingar mellan olika tandvårdsmottagningar. Tandpriskollen är ett bra hjälpmedel för dig som patient eftersom det i Sverige råder fri prissättning på tandvård, vilket innebär att varje mottagning (både privata och offentliga) själv bestämmer priset på behandlingarna den erbjuder.

Enligt TLV betalar tre av fyra patienter ett högre pris för sin tandvård än det referenspris som myndigheten har beslutat. Skillnaderna är som mest märkbara för större ingrepp såsom rotfyllningar och kronor, men prisskillnader finns också enklare behandlingar och undersökningar.

Sammanställning av prisskillnader i län och kommun

I Tandpriskollen kan du jämföra priser inom och mellan kommuner och län – du kan också göra en jämförelse mellan mottagningens pris och det så kallade referenspriset, vilket är det pris som fastställs av staten för alla åtgärder inom tandvårdsstödet. Referenspriset är också  grunden för beräkning av patienternas tandvårdsersättning. 

Klicka på den här länken för att se priser för fyra åtgärder uppdelat på läns- och kommunnivå samt lägsta, högsta och medianpris per åtgärd.
Fler åtgärder finns på www.tandpriskollen.se

  • Åtgärd 101 – Basundersökning, utförd av tandläkare
  • Åtgärd 503 – Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
  • Åtgärd 705 – Fyllning av två ytor på molar och premolar
  • Åtgärd 800 – Permanent tandstödd krona, en per käke

Sidan redigerades senast: 2023-04-13