Internationellt

Här kan du läsa om vårt samarbete med de nordiska stomiföreningarna. Vi har även ett internationellt samarbete inom stomiorganisationerna i Europa. Ett ILCO-projekt har vi startat i Zimbabwe och det har resulterat i att stomiorganisationen ILCO-ZIM bildats.

Nordiskt samarbete

Mellan stomiföreningarna NORILCO, FINNILCO, COPA (Danmark) och ISILCO är det ett fint samarbete med ILCO Sverige. Representanter från de olika länderna träffas vartannat år och diskuterar olika gemensamma frågor. Det finns en del olikheter för stomiopererade i de nordiska länderna och där försöker vi stötta varandra till bättre förändringar. Där finns också ett visst samarbete med de Unga vuxna i de nordiska länderna. 

ILCO i det nordiska och europeiska samarbetet

COPA Danmark, danska stomiförbundet.

NORILCO, norska stomiförbundet.

FINNILCO, finska stomiförbundet.

ISILCO, isländska stomiförbundet.

European Ostomy Association, europeiska stomiorganisationen

International Ostomy Association, internationella stomiorganisationen

Sidan redigerades senast: 2022-02-02