Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

Funktionsrätt Sverige logga

Nedanstående text är hämtat från Funktionsrätt Sveriges hemsida.

I Funktionsrättskonventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Samlad kraft
Vi, Funktionsrätt Sverige, är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit oss samman för att agera med samlad kraft.

Politisk

Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.

Kompetens

Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

Oberoende

Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.

Medborgarrätt

Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen – flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning – tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin funktionsrätt, fullt ut.

ILCO-förbundet är en av de 46 medlemsorganisationerna i Funktionsrätt Sverige. ILCO har också medlemskap i de flesta av Funktionsrätts regionföreningar.

Läs mer om Funktionsrätt Sverige på deras hemsida.

Vi kommer att presentera ett urval av intressanta webbinarier, skrifter m.m. men är du intresserad så finns det mycket mer att läsa på deras hemsida.

Remissvar – En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

Funktionsrätt svarade i januari 2022 på Finansdepartementets promemoria En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. I promemorian föreslogs en skyldighet för upphandlande myndigheter och enheter att beakta faktorer såsom miljö, djuromsorg och människors hälsa vid offentlig upphand­ling.

Läs Funktionsrätts svar på promemorian här.

Webinarium om socialförsäkringen

Den 9 mars 2021 sändes ett webbinarium om Socialförsäkringen i samband med att de lanserade sin idéskrift "En socialförsäkring utan trygghet". 

Seminarium ”En socialförsäkring på fallrepet – vad behöver göras nu?” kan du se nedan på YouTube.

Funktionsrätt Sverige ordnade en länskonferens den 19 maj 2021.

Konferensen gästades också av tre externa föreläsare; Anders Blanck, Anna Nergårdh och Lisbeth Löpare Johansson.

Föreläsningarna spelades in och kan nu ses på Funktionsrätt Sveriges Youtube-kanal.

Sidan redigerades senast: 2023-10-06