Andra länkar av intresse

Här nedan har vi samlat ytterligare länkar som kan vara av intresse.

FASS. Här får du tillgång till Sveriges mest omfattande läkemedelsinformation och läkemedelsbranschens samlade kunskap och erfarenheter om sina produkter.

Forska Sverige för hälsa och välstånd. 

LIF, de forskande läkemedelsföretagen.

Socialstyrelsen.

Sveriges kommuner och regioner.

Väntetider i vården   Landstingsförbundets lista över väntetider i olika vårdinrättningar.

Sidan redigerades senast: 2023-04-13