Nätverket mot Cancer

Nätverket mot cancer är en organisation med flera cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på nationell nivå, som arbetar för visionen ett samhälle fritt från cancer. Ett samhälle där alla erbjuds samma möjlighet till prevention, diagnosticering, behandling, vård och omsorg, rehabilitering, palliativ vård och social trygghet.

Nätverket mot cancer

Nätverket mot cancer arbetar bland annat för:
  • att ökade resurser satsas på cancerförebyggande åtgärder
  • att få bort orättvisorna inom cancervården
  • att stärka patienternas ställning genom en patienträttighetslag.

I Nätverket mot cancer ingår: ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Lungcancerföreningen, Nätverket mot gynekologisk cancer, Blodcancerförbundet, Svenska Ödemförbundet, Palema, Njurcancerföreningen, Sarkomföreningen, Cancerkompisar.se och Barncancerfonden. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att vara med i nätverket. En ledamot från ILCO:s förbundsstyrelse är ledamot i nätverket.

Varje år på Världscancerdagen anordnar Nätverket mot Cancer en informationsdag i Stockholm. 

Immunterapi- nytt hopp för vägen framåt

Vår vision är ett samhälle fritt från cancer. Och ett samhälle där vi erbjuds samma möjlighet till bland
annat diagnostisering, behandling samt vård och omsorg.
Vi står inför många spännande vägval nu när tekniken ger större möjlighet till tidig upptäckt och nya
behandlingsformer kan ge ökad överlevnad.
Men hur får patienter tillgång till nya effektiva behandlingsalternativ? Detta är frågan som ställer allt på
sin spets eftersom allt inom cancer handlar om TID. Tidig upptäckt tillsammans med tidig behandling
ger den bästa förutsättningen för mer tid att leva.

Läs hela den publicerade broschyren från Nätverket om Immunterapi genom att klicka på bilden 

Immunterapi - Nytt hopp för vägen framåt

Sidan redigerades senast: 2023-10-06