ILCO-fonden, forskning och enkäter

Vi har under åren haft flera projekt, bland annat med stöd från Allmänna Arvsfonden. Barn- och familjeprojektet och stöd- och rådgivningsprojektet är några. På denna sidan har vi också samlat olika reportage inom våra områden och här finns också en del intressanta forskningsprojekt.

ILCO-fonden

ILCO-fonden finns som stöd för ILCO:s verksamhet med bidrag till forskning, verksamhetsutveckling och spridning av idéer. Genom ILCO-fonden kan du söka stipendium till forskning med mera.

Tidigare projekt

Här sammanställer vi projekt som ILCO tidigare varit delaktiga i/genomfört. Denna sammanställning är under bearbetning.

Enkäter och enkätsvar

Här nedan samlar vi de enkäter och enkätsvar som är av intresse för våra medlemmar och andra intressenter.

Remissvar

Remissvar är en viktig del av ILCO:s påverkansarbete riktat mot samhällsaktörer och politiker. Genom att svara på remisser som berör vår organisations och våra medlemmars intresseområden, såsom vård och omsorg och diagnosspecifika åtgärder, ser ILCO till att det tas hänsyn till våra medlemmars intressen när viktiga beslut fattas.

Sidan redigerades senast: 2023-04-13