ILCO-fonden, forskning och enkäter

Vi har under åren haft flera projekt, bland annat med stöd från Allmänna Arvsfonden. Barn- och familjeprojektet och stöd- och rådgivningsprojektet är några. På denna sidan har vi också samlat olika reportage inom våra områden och här finns också en del intressanta forskningsprojekt.

ILCO-fonden

ILCO-fonden finns som stöd för ILCO:s verksamhet med bidrag till forskning, verksamhetsutveckling och spridning av idéer. Genom ILCO-fonden kan du söka stipendium till forskning med mera.

Våra egna projekt

Ett treårigt projekt, med stöd från Arvsfonden, handlade om barn- och familjeverksamheten. Vi har också haft ett IBD-projekt för tonåringar och stöd- och rådgivningsprojektet. Detta projekt har pågått från 2007 och framåt. Dessa är nu implementerade i vår ordinarie verksamhet.

Enkäter och enkätsvar

Här nedan samlar vi de enkäter och enkätsvar som är av intresse för våra medlemmar och andra intressenter – både sådana som gjorts av ILCO och sådana som gjorts av andra organisationer där vi finns representerade.

Remissvar

Remissvar är en viktig del av ILCO:s påverkansarbete riktat mot samhällsaktörer och politiker. Genom att svara på remisser som berör vår organisations och våra medlemmars intresseområden, såsom vård och omsorg och diagnosspecifika åtgärder, ser ILCO till att det tas hänsyn till våra medlemmars intressen när viktiga beslut fattas.

Forskning

Här presenterar vi forskningsnyheter som vi hämtat från våra nyhetssidor och från tidningar, reportage och annat.

Reportage och artiklar

Här har vi samlat lite artiklar, dels externa, dels från våra tidigare ILCO-magasin under åren. De är indelade i områden så du kan hitta lite lättare.

För dig med cancer och barn under 18 år

Här presenterar vi två projekt som vänder sig till personer som har eller har haft cancer de senaste fem åren och som har barn under 18 år.

Maghälsa

Projekt Maghälsa är en cross-mediakampanj där ett flertal Facebookgrupper inom maghälsa samt organisationer som ILCO-förbundet och Mag- och tarmförbundet deltar med information och artiklar.

Sidan redigerades senast: 2022-11-14