Forskning, projekt och reportage

Vi har under åren haft flera projekt, bland annat med stöd från Allmänna Arvsfonden. Barn- och familjeprojektet och stöd- och rådgivningsprojektet är några. På denna sidan har vi också samlat olika reportage inom våra områden och här finns också en del intressanta forskningsprojekt.

Våra egna projekt

Ett treårigt projekt, med stöd från Arvsfonden, handlade om barn- och familjeverksamheten. Vi har också haft ett IBD-projekt för tonåringar och stöd- och rådgivningsprojektet. Detta projekt har pågått från 2007 och framåt. Dessa är nu implementerade i vår ordinarie verksamhet.

Enkäter

Här visas olika enkäter som är av intresse för vår målgrupp.

Forskning

Här presenterar vi forskningsnyheter som vi hämtat från våra nyhetssidor och från tidningar, reportage och annat.

Reportage och artiklar

Här har vi samlat lite artiklar, dels externa, dels från våra tidigare ILCO-magasin under åren. De är indelade i områden så du kan hitta lite lättare.

För dig med cancer och barn under 18 år

Här presenterar vi två projekt som vänder sig till personer som har eller har haft cancer de senaste fem åren och som har barn under 18 år.

Maghälsa

Projekt Maghälsa är en cross-mediakampanj där ett flertal Facebookgrupper inom maghälsa samt organisationer som ILCO-förbundet och Mag- och tarmförbundet deltar med information och artiklar.

Sidan redigerades senast: 2021-01-27