Välkommen till Skellefteå lokalförening

Medborgarförslag blev verklighet

I juni 2015 kom det in ett medborgarförslag till Skellefteå kommun. Det handlade om ett stort behov av ett låsbart skötrum där det skulle finnas höj o sänkbar brits. 

Mamman som kom med förslaget har ett multihandikappat barn i skolåldern. Hon tyckte att man ska ha tilltång till rummet för att sköta behoven. Man ska ansöka för att få tillgång till denna toalett via ett passerkortssystem. Det ska var tillgängligt för den som har behov och inte vara öppet för andra.

Nämnden gav i uppdrag till förvaltningschefen att utreda vad en ombyggnad av ett rum i Stadshuset med indragning av vatten skulle kosta.

– Vi är väldigt mån om att kunna genomföra det här, sa ordförande Tomas Teglund.

I mars 2017 öppnades ett rum i Skellefteås stadshus entréplan så det är lätt att nå och tillgängligt jämt när ”stan är öppen”.

I detta rum finns det flera möjligheter som 
…. att kunna sköta om sin stomi och det finns en stomispol 
…. bra utrymme runt toalettstolen och avställningsytor
…. duschmöjligheter
…. en brits att ligga och vila på eller bara att sträcka ut sig 
…. möjligheter till ett skötbord för små barn 
…. taklyft för barn/vuxna som är rullstolsburna, för tillgång till en toalett
…. att kunna byta blöjor på vuxna

Miraspol

Text och bild: Svenne Andersson

Kontakt

 • Maj-Lis Svahn

  Ordförande

  0706-65 07 22

 • Gunilla Westin

  Kassör

 • Martin Holmgren

  Sekreterare

 • Lennart Westin och Carina Svahn

  Ledamöter

Sidan redigerades senast: 2022-01-12