Mer om Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD

Här har vi samlat intressanta hemsidor för dig som vill veta mer om IBD-diagnoser. Här finns också information om olika forskningsprojekt som pågår och är avslutade, inom området.
SWIBREG är ett nationellt kvalitetsregister med syftet att öka vår kunskap om och förbättra vården av inflammatorisk tarmsjukdom.
SWIBREG skall också...
  • Utgöra ett stöd för bedömning av effekten av olika behandlingar på lokal, regional och nationell nivå.
  • Kunna synliggöra och väga viktiga parametrar såsom sjukskrivning, inneliggande vård och operationer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Ge statistik på den lokala klinikens patientpopulation.
  • Via frågeformulär ge patienterna ett sätt att förmedla information om sin sjukdom, dess aktivitet och hur det påverkar livet i allmänhet – på såväl individ- som gruppnivå.

Swibregs hemsida

Swibreg 2019 Årsrapport om IBD

 

IBD Home

IBD Home är en e-tjänst som ska underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Patienterna tar prover och rapporterar direkt in till sjukhuset hemifrån via ett självtest och applikationer.

Läs mer om IBD Home i Västra Götalandsregionen


ABBVIE AB har tagit fram ett informationsmaterial för dig med IBD, inflammatorisk tarmsjukdom.

Du hittar information om på hemsidan Allt om IDB

 

Vill du veta mer om IBD-Home så finns den länken på Allt om IBD och heter IBD-Home

Du kan också hitta några poddar lite längre ner på sidan, om du är intresserad.

 

Aktuell forskning inom SWIBREG

Flera forskningsprojekt med koppling till SWIREG pågår. När data förs över från registret till exempel till ett statistikprogram avidentifieras den automatiskt.

Gå till sidan om forskning

 

Kloning av stamceller för att skapa nya behandlingar för Crohns sjukdom

Läs artikeln från University of Houston